Fra penisknogler til monogami - quiz med om dyrenes forplantning

Livet er forunderligt, og det samme er videreførelsen af det. Test din viden om dyrenes parringsliv nederst i artiklen.

Igennem millionvis af år har livet fremelsket sig til en mangfoldighed på mere end 1,7 millioner dyre- og plantearter.

Og når nyt liv igen gives videre, tager metoderne også vidt forskellig form.

Mens nogle arter gyder, tyr andre til bestøvning. Og mens nogle dyr danner par, klarer atter andre ærterne selv eller skiftes til at være han og hun.

Nogle kurtiserer, andre går direkte til makronerne. Nogle gør det langsomt, og andre gør det hurtigt.

Blandt sidstnævnte finder man faktisk mennesket, der rent artsmæssigt er bygget til samlejer på mindre end tre minutter i gennemsnit.

Derfor har mennesker modsat mange andre pattedyr – fra aber til gråsæler – mistet den penisknogle, som ellers var en del af anatomien for mindre end et par millioner år siden.

Desuden regner forskere med, at monogami har en finger med i spillet. For når der er færre hanner at slås med, behøver man som art heller ikke at være lige så veludrustet for at imponere.

Dårlig stemning

Samtidig med livets forunderlige udvikling og tilpasning, er der til gengæld kommet noget af en kæp i hjulet på den gode stemning.

I dag lever vi nemlig midt i den sjette såkaldte store masseudryddelse. Det vil sige en periode, hvor arter forsvinder i samme tempo, som det ellers kun ses ved eksempelvis meteornedslag og udbrud af supervulkaner.

Lyseslukkeren er mennesket, og også mange af den danske naturs mere end 35.000 kendte dyre- og plantearter er kommet under pres.

Mindst 2262 dyr og planter skal således for alvor have sving i romancen for at blive ved med at findes i Danmark.

Til gengæld kan mennesket stadig nå at hjælpe til ved at give de andre arter mere plads til at udfolde sig.

Gå på opdagelse efter sky og sjældne danske dyrearter med TV 2-programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr'.

Tip-13 om dyrenes parring