Her finder du fugleedderkopper i naturen i Danmark

I klippet herover kan du se biolog Tommy Kristensen besøge i 'Frihuset' med fugleedderkopper.

Mange tænker nok, at man skal til varmere himmelstrøg for at møde fugleedderkopper, men man kan faktisk finde dem i naturen i Danmark.

- Der er ca tyve lokaliteter i rundt omkring i hele landet, hvor der lever fugleedderkopper vildt i naturen, fortæller biolog Tommy Kristensen.

Helgenæs på Djursland, Røsnæs, Silkeborg, Bornholm er blot nogle af stederne, hvor du kan møde fugleedderkoppen af typen tapetsereredderkop, hvis du går i områder, hvor der er lidt sandet jordbund, som arten godt kan lide. Men inden, der går panik i personer med araknofobi slår Tommy Kristensen det helt fast. Mennesker behøver ikke være bange for dem.

- Absolut ikke! Det er lidt en ærgerlig ting, at folk generelt opfatter fugleedderkopper som farlige. Sandheden er jo blot, at mennesket selvfølgelig aldrig har stået på menuen, og skønt edderkopperne benytter sig af gift, ja så er giften minded på at pacificere, lamme og nedbryde mindre bytteemner såsom andre edderkopper og insekter. Af alle de beskrevne arter, er det kun en meget lille håndfuld, måske 5-10 arter, der udgør en potentiel risiko for os mennesker. Så der er intet at være bekymret for, og slet ikke her i lille Danmark.

Den type fugleedderkop, der findes i Danmark er altså ikke farlig. Den lever af andre insekter. Og dens bid ville højest kunne mærkes som et hvepsestik. Det er den gift edderkoppen sprøjter ind i insektet, og som opløser det, så det bliver en slags insektsmoothie, som den kan fordøje. Tilbage er vinger og skelet, som den ikke kan optage.

Den kan også være svær at finde, for dels er den ikke så stor som de edderkopper, vi måske oftest tænker på, når vi hører ordet fugleedderkop, og dels lever den delvis underjorden i en slags silkerør. Hannerne bliver 7-10 mm og hunnerne lidt større 10-15 mm, så hvis man ikke lige ved af det, så kunne de gå for en ganske almindelig edderkop. Hovedparten af silkerøret ligger under jorden, men noget af silkerøret ligger lige under – eller på jordoverfladen og er ofte dækket af småblade og andet materiale.

- Når et insekt kravler hen over silkerøret på jordoverfladen, så griber edderkoppen den indefra og trækker det sagesløse insekt med ind i røret, hvor det lammes af giften og sidenhen fortæres, forklarer Tommy Kristensen

Den danske fugleedderkop bliver ifølge Tommy Kristensen kønsmoden i ca. fireårsalderen og om efteråret i oktober vandre hannerne ud for at finde sig en mage. Han kravler ind til hunnen i hendes silkerør under jorden og parre sig med hende hvorefter han kan opholde sig hos hende en rum tid indtil han dør. Hunnen lægger sine æg, der klækkes den følgende sommer. Ungerne bliver hos moderen inde i røret til det efterfølgende forår, hvor de forlader røret og nu skal spredes i terrænet for selv at etablere deres eget lille hjem.

- Normalvis lever edderkopper kun en sæson eller to, men lige præcis fugleedderkopper kan opnå en alder på op mod 25 år. I naturen bliver de dog sjældent så gamle på grund af sygdom, predation fra andre dyr etc. men i fangeskab er det ikke ualmindelig at nogle af arterne blandt fugleedderkopper kan blive 20-25 år, fortæller Tommy Kristensen.

At det kaldes en fugleedderkop er ifølge Tommy Kristensen lidt noget vrøvl, for den kan slet ikke spise en fugl.

Kløven, Bornholm
Paradisbakkerne
Ravnedal
Slotslyngen
Klintebakke
Store Karlsminde
Busbjerg
Bølmesbakke
Stigsholm Sø
Læsten Bakker
Mårup Havskrænt
Enebærbakken
Gjern Bakker
Højkol
Lovisehøj
Salten Langsø
Sejrs hede
Store Troldhøj
Gammel Rye
Himmelbjerget
Rye Sønderskov
Skovlunden
Lushage
Lindalen
Ulstrup
Vindekilde, Røsnæs
Kongsøre Skov
Eskeskov
Jydelejet
Æbelø
Nyborg Slot

Kilde: Fugleognatur.dk/Biolog Tommy Kristensen