De her tre redskaber skal du have i haveskuret

Det er nu, skjorteærmerne skal rulles op og kampen tages op mod ukrudt i haven. Haveekspert giver sine bedste tips.

Hvis du gerne vil være ukrudtet så godt som kvit, er der ingen tid at spilde.

Det er nu kampen begynder, forklarer haveekspert Lars Birck, der er teamleder og underviser ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

- Det er lige nu, for ukrudtet er stadig småt, så det er let at få væk. Derfor har det endnu ikke nået at påvirke de planter, man vil beskytte, negativt, ligesom det heller ikke har nået at kaste frø af sig endnu, siger han.

Man skal som bekendt aldrig gå ned på udstyr, og hvis man nemt vil fjerne ukrudt i haven, gælder det om at have det rette havegrej. Her er der især tre ting, man ifølge Lars Birck skal sikre sig, at man har i haveskuret.

- De vigtigste redskaber til at fjerne ukrudt med er et lugejern, der også kaldes for et tidseljern, aspargesstikker, et skuffejern, og et mælkebøttejern, siger Lars Birck.

Undgå klassiske fejl, når du fjerner ukrudt

At fjerne genstridigt ukrudt som skvalderkål, snerle, kvikgræs eller havepest kan virke som en evig kamp, og der er da også ifølge Lars Birck ikke så meget andet at gøre end;

-Lug, lug og lug, eller tildæk arealet med ukrudtsdug i minimum et år, siger han.

Derfor vil vi af med ukrudt i haven

Ukrudt konkurrerer med de planter, vi godt kan lide, om vand, næring og lys.

Favoritplanterne bliver derfor mindre eller forsvinder helt.

I tilfældet græs udskiller græsset også nogle stoffer gennem rødderne, som er giftige for de fleste andre planter. Græs ødelægger derved de planter, vi holder af.

Men det er ikke kun gentagelsen af lugningen alene, der får skovlen under de uønskede gevækster i haven. Det kan lette arbejdet en hel del, hvis man undgår disse klassiske fejl, forklarer Lars Birck.

- Man skal ikke fjerne ukrudt med skuffejernet i regnvejr eller lige efter, det har regnet. Man skal også lade være med at gå i det ukrudt, man lige har fjernet med skuffejernet. Gå derfor baglæns i din arbejdsgang, når du bruger skuffejernet, råder han.

- Man kan også være uheldig ikke at få hele mælkebøtteroden med op, når man luger. Roden stikker dybt, og hvis man ikke får det hele med, skyder den igen. I det hele taget skal man altid sørge for at få taget alle rødderne med, når man for eksempel luger skvalderkål, snerler eller havepest, ellers skyder de hurtigt igen, siger han.

Herunder får du tips af Lars Birck til at fjerne tre typer ukrudt.

Tips til tre typer ukrudt

Mælkebøtter

Brug et mælkebøttejern, hvis du har mange store mælkebøtter.
Man risikerer at hugge roden over, hvis man bruger et tidseljern, men det er tilstrækkeligt til at fjerne små mælkebøtter med.

Ukrudt under hækken

Brug et skuffejern til at luge med under hækken og eventuelt et tidseljern til ukrudt med længere rødder.
Det er ikke helt ligegyldigt at fjerne ukrudtet her, hvis man gerne vil have en flot og ensartet hæk.
Ukrudtet vokser op under hækken, hvilket har den kedelige effekt, at hækken bliver bar i bunden.

Ukrudt i bedet

Ukrudt i blomsterbed skal luges med et tidseljern. Men hvis det er et helt nyt bed, kan man bruge en trådhakke, der til tider også kaldes for en lugekone, eller man kan bruge et smalt skuffejern.
Når man har fjernet ukrudtet, kan man hjælpe med at holde rent mellem planterne ved jævnligt at kultivere det med en korttandet kultivator.