Særligt tre grupper danskere risikerer at ende med en stor gæld - men det kan undgås

16x9
Seniorøkonom peger på, at man i dag "får lov" til at gå linen ud i højere grad end før. Foto: Mads Nissen / Scanpix Denmark

En stor gæld kan have voldsomme konsekvenser for helbredet og livsglæden. Her får du gode råd til at undgå det.

De fleste danskere skylder i løbet af deres liv penge til banken, realkreditinstitutter eller til andre kreditorer. For mange ender det endda i uoverskuelig gæld - som det er tilfældet for de medvirkende i TV 2-programmet ’Fogeden kommer’.

I programmet kan seerne hver tirsdag se, at de enten må gå på tvangsauktion med deres hus eller skal i fogedretten og erklæres insolvente.

Den skæbne risikerer alle. Ifølge seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, kan alle danskere potentielt risikere at ende i bundløs gæld, og nogle grupper er særligt udsatte

Uforudsete ting såsom skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom er blot nogle af de faktorer, der kan skubbe dig ud af kurs – økonomisk.

De fleste, der er endt med en kæmpegæld, ønsker dog ikke at snakke om det.

- Det er meget tabubelagt. Man er ikke stolt af, at man skylder penge, og der er meget selvbebrejdelse i det, siger seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, til TV 2.

Nederst i artiklen finder du gode råd til, hvordan du undgår at ende i altoverskyggende gæld.

Børnefamilier er udsatte

Ifølge Morten Bruun Pedersen er en typisk børnefamilie særligt udsat.

- Her er økonomien for alvor spændt for. Man har fået børn, køber hus og bil. Den økonomiske bue er helt spændt.

Han peger på, at man på dette tidspunkt kan risikere at lægge kimen til en gæld senere hen i tilværelsen. Det kan man eksempelvis, hvis man har et afdragsfrit realkreditlån, som man derfor ikke betaler af på.

Kobler man det sammen med faldende huspriser, sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse, risikerer man pludselig at sidde i en bolig, man ikke har råd til. På grund af faldende huspriser kan man ikke komme af med huset, uden at miste en masse penge på det og dermed stå i endnu større gæld.

To andre aldersgrupper, som i stigende grad ender i RKI, er de helt unge og de ældre. Unge tager de hurtige, men dyre kviklån, mens ældre har svært ved at få det til at løbe rundt på grund af nedskæring i indtægter efter pensionsalderen.

Mange går ned med flaget

Seniorrådgiver Morten Bruun Pedersen fortæller, at en stor gæld oftest ender som en ”kæmpe klods om benet” i lang tid.

- Det er jo ikke kun tal og regneark. Der er mange, der går ned med flaget på grund af uoverskuelig gæld.

Og det koster ikke kun den enkelte forgældede person mange penge, det er også en samfundsmæssig omkostning, at folk går ned på grund af gæld:

- Forgældede mennesker koster samfundet penge, fordi de ikke kan betale de ting, de skal, måske ikke har et arbejde og skal forsørges af det offentlige eller bliver sygemeldte på grund af presset.

Erkend din situation

Morten Bruun Pedersen mener, det er vigtigt at reagere hurtigt på sin gæld, inden den vokser sig for stor eller trækker al energi og handlekraft ud af en.

- Man bliver nødt til at erkende det og lade være med at piske sig selv.

Fordi det er tabubelagt at skylde penge, er det svært for mange at tale om og måske endnu sværere at tage sig sammen til at undersøge, hvad man kan gøre ved det.

Derfor er et af Morten Bruun Pedersens råd, at man hurtigst muligt skal tage hånd om problemet.

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, og Morten Bruun Pedersen kommer her med ni råd til, hvad du skal gøre for at undgå at ende i bundløs gæld.