Tjek din adresse: Så forurenet er der hvor du bor

16x9
Danmarkskortet viser helt ned i detaljer, hvor der findes størst luftforurening i Danmark. Foto: DCE

Nu er det muligt at søge på en specifik adresse og se, hvordan det står til med luftforureningen.

Hvor forurenet er luften på din hjemmeadresse eller ved dit barns institution? Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har nu lavet et kort, der kortlægger luftkvaliteten på alle adresser i Danmark.

Kortet kan ses her.

Hovedformålet er at kortlægge geografien i luftkvaliteten, siger seniorforsker på DCE Steen Solvang Jensen.

Find luftkvaliteten ét sted

Man kan bruge kortet på forskellige måder.

Ønsker du at tjekke luftkvaliteten, hvor du bor, skal du gøre følgende:

  • Skrive din adresse ind i øverste højre hjørne
  • Herefter vil du se en lille tabel der fortæller, hvor høj 'grænseværdien' er
  • Du kan nu sammenligne tallene

Se nærmere på illustrationen herunder. 

Sammenlign grænseværdier med din adresses tal.
Sammenlign grænseværdier med din adresses tal. Foto: DCE

Man kan også se de forskellige udspredninger af partikler ved at vælge i menuen i øverste venstre hjørne.

Kun midt- og nordjyder går ’fri’ for farlige partikler

Partiklerne PM2,5 har DCE også undersøgt og resultaterne vil måske overraske dig.

Omkring 85% af de samlede helbredseffekter fra luftforurening i Danmark skyldes luftforureningskilder i udlandet - og omkring 15% skyldes danske kilder.

Ønsker du at se PM2,5 partiklernes udbredelse skal du gøre følgende:

  • Klik på PM2,5 partiklerne øverst i venstre hjørne
  • Opservér udbredelse på kortet
  • Du kan se, at det især er Sønderjylland, det sydlige fyn og Lolland, Falster og Møn, der er plaget af de farlige partikler.

Partikler kommer fra resten af Europa, fortæller seniorforsker ved DCE Steen Solvang Jensen.

Se nærmere på illustrationen herunder. 

Påvirkningen af forurening fra resten af Europa.
Påvirkningen af forurening fra resten af Europa. Foto: DCE

PM2,5 er skadelige partikler

Kræftens Bekæmpelse skriver, at nyere forskning tyder på, at de mindste partikler er de mest skadelige, og Steen Solvang Jensen fortæller, at der umiddelbart er størst sundhedsbelastning forbundet med PM2.5 partiklerne og NO2 gassen.

Danske beregninger peger på, at luftforurening i Danmark i 2011 førte til cirka 3500 for tidlige dødsfald. Tidligere vurderinger har peget på, at det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed reduceres med omkring 6-9 måneder.

Sundhedsfarer under grænseværdien

’Grænseværdien’ for PM2.5 er 25 µg/m3, men selvom der kun er få PM2.5 partikler i luften, er der stadig skadeligt for dig.

- En stor del af sundhedsbelastningen skyldes PM2.5, hvor der også er sundhedseffekter UNDER grænseværdien, da der ikke menes at være nogen nedre grænse for effekter, siger seniorforsker ved DCE Steen Solvang Jensen.

Tal fra 2012

Tallene bag kortet er fra 2012, men ifølge Steen Solvang Jensen er tallene repræsentative for de geografiske forskelle.

- Luftkvaliteten ændrer sig ikke så hurtigt, fordi byer og trafik ikke bliver lavet markant om fra det ene år til andet, fortæller Steen Solvang Jensen.

Tallene vil dog se en smule bedre ud, hvis de var fra 2016.

- Da luften er blevet renere siden 2012 som følge af primært en renere bilpark og lavere danske og udenlandske udslip, ville luftforureningsniveauerne være lavere, hvis beregningerne blev gennemført for 2016, siger Steen Solvang Jensen.