Livsstil

Gi' et klimaløfte - så gi'r Dong et træ

- men hvad har det do(n)g med klima at gøre?

Jordens klima er et ekstremt komplekst system. Mange faktorer har indflydelse på det samlede system - solens aktivitet, jordens bane, skydannelser osv.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren spiller en stor rolle - og koncentrationen er steget år for år i takt med stigningerne i energiforbruget.

CO2 kommer især fra afbrænding af olie, kul og gas. Og stigningen i CO2-udslippet følger direkte stigningen i forbruget af disse 3 brændsler.

Mange andre processer skaber også CO2-udslip - f.eks. når biomasse som træ, halm og planter nedbrydes. Omvendt optager de CO2, mens de vokser og biomasse på land er derfor en vigtig brik i det globale kredsløb.

Jordens naturlige CO2-kredsløb fungerer ved at træer og planter optager CO2 og frigiver ilt, når solen skinner på dem. Ilten bruges af dyr og mennesker til at forbrænde den mad de optager

Problemet opstår først, når industri og andet energiforbrug baseres på afbrænding af fossile brændsler, hvor CO2-udslippet er større end det systemet kan optage.

Derved bliver CO2- koncentration i atmosfæren større og større. Dette øger drivhuseffekten, som giver højere temperatur på kloden og ændringer i jordens klima.

CO2-kredsløb

CO2 indgår helt naturligt i kulstofkredsløbet ved at blive optaget af træernes blade og omdannet til biomasse og ilt, når der er lys på bladene.

Kredsløb med CO2-overskud

Når man pumper mere CO2 ud i atmosfæren end planter og træer på land og i havet kan optage, sker der en ophobning af CO2 i atmosfæren og derved stiger temperaturen.

Ved at plante træer der ikke bliver fældet, sikrer man sig at kulstof bliver bundet i træet og derfor nedsættes drivhuseffekten.

På go.tv2.dk kan du hver morgen afgive dagens klimaløfte. For hvert klimaløfte planter DONG Energy et træ. Det tæller dobbelt - du udleder mindre CO2 og samtidig sikrer du, at der bliver plantet et træ, som reducerer CO2-indholdet i atmosfæren.