Livsstil

Efter ferien: Få arbejdsglæden igen

Er dit arbejde ikke så sjovt for dig, som det engang var? Måske skal du søge et nyt, eller måske handler det bare om at genfinde glæden ved det, du beskæftiger dig med.

Erhverspsykolog Marianne Bach Lauridsen giver dig her tips til, hvordan du bør forholde dig.

Afklaring

Hvis du føler dig træt af dit arbejde, bør du blive afklaret med, om der er en god grund til det - eller om du bare er kørt lidt sur i rutinerne. Her er 3 spørgsmål, du kan stille dig selv i den proces:

A: Er der en god balance?

Er der balance mellem de krav, der bliver stillet og de ressourcer, du har til rådighed: har du den bl.a. den tid, de redskaber, den hjælp og støtte, du har brug for til at løse dine opgaver tilfredsstillende? Er der balance mellem kravene fra privatlivet og dit arbejde?

B: Er der en konstruktiv kultur?

Hvordan er stemningen generelt? Er der en kultur præget af positivitet, anerkendelse

C: Kan du stå inde for dit arbejde?

At kunne stå inde for sit arbejde betyder mere for mennesker, end man skulle tro. Det handler i bund og grund om, hvorvidt man føler at der bliver handlet i overensstemmelse med ens værdier. Det kan både være på det personlige og overordnede plan. På det personlige plan hænger det bl.a. sammen med de to ovenstående punkter.

"Hvis du ikke føler, du har mulighederne og rammerne for at gøre dit arbejde så godt som du gerne ville, kan det medføre frustration. Det kan også handle om måden man behandler hinanden eller kunderne på. "

Hvis du føler, der foregår ting, som er uetiske er det ligeledes kilde til frustration. På det overordnede plan kan det handle om, hvorvidt du synes, virksomheden handler i overensstemmelse med dine værdier.

Nye undersøgelser viser da også, at mange bevidst fravælger job i tobaks- og våbenindustrien - også selv om der ikke er alternative jobs inden for rækkevidde.

Men hvis du ellers føler, der er en udmærket balance, et godt arbejdsmiljø og du overordnet kan stå inde for tingene, men bare er kørt lidt sur i det hele -hvad kan du så gøre?

TIP: Fokusér på det positive

I hverdagen er vi alle sammen rigtig gode til at finde fejl og fokusere på det, vi ikke er så gode til, det vi ikke når... og så banke os selv i hovedet med det!

Formålet med den adfærd er selvfølgelig at vi gerne vil forbedre os - hvilket er helt fint. Problemet opstår bare, når man glemmer balancen og udelukkende fokuserer på det negative: det dræber nemlig både energi, gejst og motivation.

Derfor: husk også at fokusere på det positive! Ros og anerkend dig selv! Skriv ned hver dag, hvad du har gjort og opnået, hvad der har virket, hvordan du har hjulpet andre - og lad det inspirere dig.

Lad være med at bagatellisere den forskel, du gør - det behøver ikke handle om millionkontrakter hver gang, men kan også handle om, du har været en sød og betænksom kollega i dag.