Livsstil

Må man tage børnene med på arbejde?

Institutionerne holder ferielukket, men forældrene skal på arbejde. Få gode råd til, hvordan du tager børnene med på arbejdet.

"Vi holder lukket i uge 28 og 29. Børn, der ikke kan passes hjemme henvises til kommunens nødinsituion..." Overalt i landet er forældre frustrerede over, at de får denne besked fra børnenes institutioner. For det er ikke alle forældre, der kan holde fri eller sende ungerne til bedsteforældrene.

Derfor er flere forældre nødt til at tage børnene med på arbejde i kortere eller længere tid. Men tænk dig om, inden du som forælder tager dit barn med, mener både en børneekspert og en fagforeningschef.

For der er nogle hensyn at tage, både til barnet og til kollegaerne. En undersøgelse lavet af Epinion for HK/Privat har nemlig vist, at halvdelen af medarbejderne har oplevet, at kollegaers børn forstyrrer arbejdsdagen.

Men hvis man sørger for at planlægge dagen, kan det godt lade sig gøre uden for meget bøvl, mener familievejleder Lola Jensen.

"Det er ingen ønskværdig situation for nogen af de tre parter - barn, forælder og virksomhed. Men hvis man ikke har andre muligheder, må vi hjælpes ad," siger familievejlede Lola Jensen til tv2.dk.

Som en tændt radio i kontorlandskabet

Hos HK/Privat mener faglig chef Carlo Søndergaard, at det ikke er så farligt, at børnene kommer med på arbejde en gang imellem.

"Det er sundt for barnet at komme med, så barnet kan se, hvor mor eller far arbejder. Så kan barnet bedre identificere sig med det, når forældrene snakker om arbejdet," siger Carlo Søndergaard, og fortsætter:

"Men det svarer til, at en kollega har radioen tændt i et åbent kontorlandskab. Det forstyrrer altså," siger han.

Både Carlo Søndergaard og Lola Jensen mener, at børn god kan komme med på forældrene på arbejdet i ny og næ, hvis der ikke er andre pasningsmuligheder - hvis forældrene sørger for, at tilrettelægge dagen.

De giver her deres bedste råd til, hvordan dagen bliver bedst for både børn, forældre og kollegaer:

Er det i orden med arbejdspladsen?

Snak med din arbejdsgiver om det er i orden, at du tager dit barn med på jobbet, og få en fornemmelse for, om der overordnet er en accept af det blandt dine kollegaer.

Arbejdspladsen skal selvfølgelig også være forsvarlig. Nogle arbejdspladser er bare mindre egnede som pasningsted. Hvis mor kører gaffeltruck på et lager eller far arbejder i et forskningslaboratorium, kan det godt være, at man i stedet skal tage en fridag.

Afstem forventningerne

Hvis du tager dit barn med på arbejde, skal du indstille dig på, at du bare ikke får lavet det samme som på en normal arbejdsdag. Du har som medarbejder også et ansvar for, at du passer dit arbejde tilfredsstillende, og hvis du ikke kan det, eller hvis du ikke kan arbejde hjemmefra, skal du måske overveje en fridag.

Er barnet står nok til at gå på arbejde?

Tag ikke de helt små børn med på arbejde. Ifølge Lola Jensen skal de være omkring fire år, før de kan komme med. For mindre børn har ikke tilegnet sig evnen til at vente på, at det bliver hans eller hendes tur, udsætte sine egne behov og have tålmodighed, hvilket kan være nødvendigt, når mor eller far også skal passe sit arbejde. Barnet skal være stor nok til at forstå, at det ikke er ham eller hende, der altid kommer i første række.

Hvor ofte de kan komme med på arbejdet, må ifølge Carlo Søndergaard afhænge af, hvor sjovt barnet synes det er og hvordan kulturen på arbejdspladsen er. Et par dage kan gå, men hvis det bliver til uger, er det for meget.

Underholdningen skal være lydløs

Pak barnets taske aftenen før, så I har god tid til at finde alle de ting, som barnet gerne vil lege med i løbet af arbejdsdagen. Find minimum seks ting, så der er en ny ting pr. time. Tasken skal være fuld af aktiviteter, og de skal være lydløse "hensynsting", som ikke forstyrrer kollegaerne. Tusser og papir, bøger, og så er der alle de elektroniske ting. De er ofte sjovest med lyd på, så hav altid et sæt hovedtelefoner med, hvis børnene skal sidde blandt kollegaerne i et åbent kontorlandskab.

Hvis der er et tomt kontor, kan børnene sidde med deres film og computerspil der.

Snacks med hjemmefra

Lav en god snack-pose hjemmefra med frugt og grønt, lidt knækbrød eller kiks, som barnet kan spise af i løbet af dagen. Opbevar dem eventuelt i en køletaske, som barnet selv kan have med, så han eller hun ikke hele tiden skal rende til far eller mor for at få snack.

Hvis dine kollegaer har en sød tand og har slik i skrivebordsskuffen, så bed dem om ikke at friste dit barn uden at spørge dig først, så du selv kan styre, hvor meget slik ungerne får.

Og hvis børnene spiser foran kollegaens computer og krummer i tastaturet, har du ansvaret for, at I efterlader det i ren tand, så tastaturet ikke er helt fedtet ind, når I går hjem.

Sæt rammerne på jobbet

Når I "møder" på jobbet om morgenen, skal forklare barnet reglerne for, hvordan man går med sin mor eller far på arbejde. Hvor må man lege, hvor skal man være stille osv.

Du kan ifølge Lola Jensen sige til barnet, at han er nødt til at blive inde på kontoret, eller hvor I hele tiden kan se hinanden. For ellers leger børnene pludselig tag-fat i elevatorerne. Børnene skal selvfølgelig have at vide, at her råber man ikke eller løber på gangene.

Du kan også dele arbejdsdagen op i mindre intervaller, som er mere overskuelige for barnet end én lang arbejdsdag på otte timer. Aftal, at om 20 minutter så går I en runde på kontorerne, spiser et stykke frugt sammen eller går til frokost i kantinen, og i mellemtiden, så arbejder mor eller far. Sæt et æggeur til at holde styr på tiden. Og så skal forældrene selvfølgelige være effektive medarbejdere i de "børnefri" intervaller.