Livsstil

Tvillinger er mindre kriminelle

Svensk undersøgelse viser, at risikoen for at blive kriminel, er betydeligt lavere, hvis du er tvilling

Risikoen for at blive dømt for en kriminel handling er 18 % lavere hos en tvilling, end blandt resten af befolkningen. Især vold er en sjælden ugerning blandt tvillinger - som har 21 % lavere risiko for at få en voldsdom.

Det viser en undersøgelse gennemført af Senter for forskning på ulikhet i helse ved Karolinska Institutet i Sverige. Resultatet er baseret på undersøgelser blandt alle tvillingepar, som er født i Sverige mellem 1973 og 1981 - i alt 13.400 tvillinger, som er vokset op sammen.

Tvillinger har mere empati

Hos Det Danske Tvillingregister ved Syddansk Universitet, mener man, at de svenske tvillingers lavere kriminalitetsrate kan skyldes en høj grad af empati blandt tvillinger, som man også ser tendenser til i andre sammenhænge.

"Jeg tror, at det er et socialt fænomen. Tvillingerne har altid haft hinanden. Der er en tendens til, at de har en bedre social forståelse, fordi de har levet så tæt sammen. Andre undersøgelser viser, at tvillinger har en lavere skilsmisserate og sjældnere begår selvmord - noget tyder på, at de er lidt mere velfungerende socialt," siger Jacob Hjelmborg, lektor ved Det Danske Tvillingregister, til tv2.dk.

Der er ikke foretaget lignende undersøgelser blandt danske tvillinger.