Livsstil

Er dit tag klar til skybrud?

Skybrud er blevet et almindeligt fænomen i Danmark og det er en stor udfordring for dit tag. Se her, hvad du selv kan gøre for at sikre dig tag over hovedet.

Et voldsomt skybrud kan være en stor udfordring for dit tag, for de fleste tage er slet ikke byggede til at kunne kapere store mængder vand på kort tid.

Tagrender, nedløbsrør og faldstammers størrelse er blevet overhalet af klimaforandringerne og de store regnmængder. Byggeteknisk Erfaringsformidling, BYG ERFA, anbefaler derfor, at du tjekker om dit tag har svage punkter.

TagrenderDet kan du gøre:

Tagrenden skal have en lille hældning med et fald på 2-3 mm og bagkanten, ind mod muren, skal helst være højere end forkanten, så vandet ledes væk fra muren, hvis vandet løber over. Husk også at rense tagrenden, tjekke nedløbsrør og rense sandbrønden mindst en gang om året. Skotrenderne skal også holdes rene for blade og grene.

Afløb

  • Balkoner og tagterrasser kan løbe over i skybrud og sende vandet ind i huset. Også huse, der har "niveaufri" adgang mellem gulvet indendøre og terrassen er i risiko for, at få vand på gulvet.
  • Det kan du gøre:Hvis terrassen har en kant anbefales det at etablere et nødafløb fx. en udspyr på røret eller et "skydeskår" i kanten.
  • Gulvafløb på terrasser skal holdes rene.

Flade tage

Et fladt tag er blandt de mest udsatte tagkonstruktioner fordi vandet ikke kan løbe væk og det kan give store vandskader. Især skoler, fabrikker, lagerhaller har ofte et fladt tag.

BYG-ERFA anbefaler at taget får et nødafløb, der skal føre ud i det fri. Det kan du gøre:Der kan sættes en studs ud gennem tagkanten eller der kan laves "skydeskår" i tagkanten. Begge dele leder regnen væk fra huset.

Tjek taget:

En almindelig tagrende kan klare vandet fra et tag, der er 90-180 kvadratmeter stort. Hvis dit tag nærmer sig de 180 m2, er det en god idé at holde øje med, om der skal skiftes til en større tagrende eller monteres et ekstra afløb.

Kilde: BYG-ERFA.dk