Livsstil

Skær 8 procent af varmeregningen uden besvær

Ganske små justeringer af dit fyr kan hakke af til 8 procent af varmeregningen. Se her, hvad du skal gøre.

Mange ved ikke, at selv små justeringer kan skære op til otte procent af deres varmeregning, alt afhængigt af om du har fjernvarme-, naturgas- eller oliefyr.

Her på tærsklen til den kolde tid og fyringssæsonen kan langt de fleste danskere spare penge, simpelthen ved at gøre varmeanlægget mere effektivt. Nils Lygaard, der er teknisk konsulent i Installatørernes Organisation TEKNIQ, anbefaler en simpel gennemgang og regulering af anlægget, der kan give besparelser.

Tjek radiatorerne

Uanset hvilken varmekilde du har, skal du sørge for at:

  • - Udlufte radiatorerne.
  • - Tjekke om termostatventilerne på radiatorerne virker.

Gasfyr

Har du gasfyr, kan du spare mellem 5 og 8 procent på varmeregningen. Når radiatorerne er tjekket, skal du:

-Skifte fra sommer- til vinterdrift.Se brugsanvisningen for dit anlæg.

-Tjekke, om der er vand nok på anlægget.På gaskedlen er der et display, hvor du kan se vandtrykket. I driftsmanualen kan du læse hvor meget tryk (bar) der minimum/maksimum skal være i anlægget. I almindelige 1 etages parcelhuse anbefales et tryk på 1,5 - 2 bar. Hvis trykket er for lavt, skal du efterfylde med vand i henhold til fabrikantens anvisninger.

-Sørge for, at varmtvandstemperaturen er ca. 55 grader.Få også en vvs-installatør til at lave et serviceeftersyn hvert 2. eller 3. år alt efter dit anlægs tilstand. naturgasanlæg

Fjernvarmeanlæg

Har du fjernvarme, kan du spare mellem 2 og 5 procent på varmeregningen. Når du har tjekket radiatorerne, skal du:

- Sørge for at varmtvandstemperaturen ligger på ca. 55 grader.Justerér eventuelt temperaturen på varmtvands-termostatventilen. Se brugsvejledningen for dit anlæg.

- Sørge for, at returtemperaturen ligger lige under 40 grader. Lad alle husets radiatorer står lidt åbne i stedet for én radiator på fuldt blus.

Varmepumpe

Er det en varmepumpe, der holder huset varm, kan du spare op til 5 procent på varmeregningen. Når radiatorerne er tjekket, skal du:

- Se om anlægget er indstillet efter fabrikantens anvisninger.Du skal tjekke at temperatur-setpunkter og trykforhold svarer til manualens anvisninger.

- Tjek om der er vand på anlægget. Tjek derudover, at din installatør laver de regelmæssige og lovpligtige serviceeftersyn.

Oliefyr

Har du oliefyr, kan du spare mellem 5 og 8 procent på varmeregningen. Når du har tjekket radiatorerne, skal du:

-Sørge for, at der er vand nok på anlægget.

- Tjekke at varmtvandstemperaturen ligger lige på ca. 55 grader.