Livsstil

Forskere gør unikt fund: Limfjorden opstod for 10.000 år siden

En særlig opdagelse har afsløret, hvornår det jyske sund blev til. Det kan bruges til at forudse fremtidens kystudvikling, mener lektor.

Forskere har for første gang fundet et tørvelag under Limfjordens bund, der peger på, at området for cirka 10.000 år siden var en mose.

Det skriver Videnskab.dk

- Man har aldrig før fundet tørvelag i de åbne dele af Limfjorden. Det, at vi har fundet det nu, betyder, at vi har år 0, fra før Limfjorden blev oversvømmet, siger Niels Nørgaard-Pedersen, der er seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til mediet.

Han er forsker på projektet, hvor man ved hjælp af et seks meter langt rør tog jordprøver af ler og sand for at undersøge, hvordan Limfjorden så ud før i tiden.

Ved ikke meget om dengang

Man ved en del om miljøet og klimaet for omkring 5000 år siden og op til i dag, men indtil nu har forskerne vidst meget lidt om, hvordan der så ud omkring Limfjorden, før havet overtog området. 

Vi har år 0, fra før Limfjorden blev oversvømmet

 Niels Nørgaard-Pedersen, seniorforsker 

Syd for øen Livø fandt forskerne på cirka ti meters vanddybde et tørvelag under fire meter havaflejringer.

Det tyder på, at de dybere områder af Limfjorden var en mose i fastlandstiden, inden havet oversvømmede området, skriver Videnskab.dk

Viser fremtidens kystudvikling 

Opdagelsen er vigtig, fordi den er med til at give et indblik i, hvordan området har udviklet sig gennem årene.

Ifølge Christian Bjerrum, der er lektor i geologi på Københavns Universitet, og som ikke medvirker i forskningsprojektet, kan fundet også bruges til at kortlægge, hvilke af nutidens klimaforandringer der er naturlige og menneskeskabte.

- Ved at analysere tidligere aflejringer kan man regne sig frem til, hvornår de lavtliggende mosede områder af Danmark vil blive oversvømmet og dermed få et komplet billede af kystudviklingen de næste 100 til 1000 år, siger han til Videnskab.dk.

Forskernes teori er, at Limfjorden har udviklet sig fra landområde til sø til lavvandet hav. De er stadig i gang med at analysere prøverne og regner med at publicere resultaterne i 2018. 

Sådan så det ud, da forskerne tog prøver af Limfjordens bund: