Livsstil

Hver femte husejer lever med farlig gas i hjemmet - og det er nu du skal tjekke det

Efteråret er det bedste tidspunkt til at teste sit hjem for radon.

Hver femte husejer er i sit eget hjem udsat for usynlig sundhedsfare i form af høje mængder radon. Men kun få ved det.

Det viser tal fra Statens Institut for Strålebeskyttelse, der er en afdeling under Sundhedsstyrelsen.

Faktisk ved færre end hver tredje dansker, hvad radon er, viser en undersøgelse fra Megafon lavet på vegne af energiselskabet NRGi. Og kun seks procent af personerne i undersøgelsen har fået testet luften i deres hjem.

Det på trods af, at det er relativt let og billigt selv at teste og nedbringe boligens radon-niveau.

Lungekræft og sundhedsskade

Radon er en naturlig, radioaktiv luftart, som siver ind i boliger fra undergrunden.

Hvert år er gassen medvirkende til 300 nye tilfælde af lungekræft, og radon er dermed den hyppigste årsag til sygdommen efter tobaksrygning, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Er man i forvejen ryger, øger radon risikoen for lungekræft hele 25 gange mere end for ikke-rygere. Men selv for sidstnævnte er gasarten usund.

- Radon kan hverken lugtes, smages eller føles. Derfor skænker mange danskere det ikke en tanke, at der kan være radon i deres hjem. Men et for højt niveau udgør en sundhedsrisiko, siger Bo Halm Andersen, som er byggesagkyndig og energikonsulent ved Ebas.

Sådan sikrer du dit hjem mod radon

 1. Luft ud

  Hyppig og god udluftning kan være med til at holde radonniveauet lavt og er generelt godt for indeklimaet.

 2. Tætn boligen

  Har du kælder, kan du undersøge kældergulv og -vægge grundigt for revner og andre utætheder og tætne dem.

  Sørg også for, at døre mellem kælder og beboelse lukker tæt.

  Er dit gulv bygget som terrændæk mod jorden, skal du sikre, at konstruktionen er lufttæt. Det gælder også afløb og varmerør.

 3. Undersøg niveauet i din kommune

  Undergrundens sammensætning afgør niveauet af radon, hvor du bor. På www.radonguiden.dk kan du få et overblik over områder i Danmark med høje radonniveauer.

 4. Foretag en radonmåling

  Efteråret er det bedste tidspunkt til en radonmåling, da fyringssæsonen gør resultatet mere præcist.

  På www.boligejer.dk kan du finde en liste over firmaer, der tilbyder radonmålinger. Det tager normalt to-tre måneder og koster 500-1.300 kroner alt efter antallet af rum, der skal måles i.

 5. Invester i friskluftventiler eller radonsug

  Den radonholdige luft kan fortyndes med friskluftventiler til vægge og vinduer, der skaber det nødvendige luftskifte.

  Ved et højt radonniveau kan et radonsug gennem et rør flytte radongassen fra gulv til tag. Et sådant udsug koster 10.000-50.000 kroner.

Kilde: EBAS/NRGi

Den byggesagkyndige anbefaler især boligejere at undersøge deres hjem for luftarten, hvis boligen er dårligt isoleret og plaget af sprækker og utætheder.

Også bygninger fra før 1998, som er opført uden radonsikring, bør undersøges, oplyser Sundhedsstyrelsen. Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet.

Langt størstedelen er enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse.

Let at løse

Heldigvis er høje radonniveauer relativt let at sænke med de rette tiltag i form at udluftning, tætning af boligen og i særlig slemme tilfælde med et særligt radonsug, hvor der etableres undertryk under huset, så den radonholdige luft suges væk under gulvniveau, før den trænger ind i boligen.

Inden da bør niveauet dog undersøges over mindst to måneder i fyringssæsonen fra oktober til april. Her måler man det mest korrekte resultat.

Særligt kælderområder er vigtige at undersøge, da gassen kommer fra undergrunden. Og benytter man kælderen som opholdsrum, bør man både foretage en måling og generelt sørge for at lufte ekstra godt ud.

Det samme gælder boliger i områder som rent geografisk har større udsivning af radongas.