Når arven splitter os

Fire gode råd til at undgå en arvestrid i familien

Hold ægtefællen eller partneren ude af det og aftal, hvem der skal hjælpe jer, hvis det går galt. Sådan lyder nogle af rådene fra en konfliktmægler.

Flere tusinde danske familier får hvert år hjælp til at løse deres arvesag.

Der er flere praktiske grunde til, at man gør brug af en såkaldt bobestyrer i arvesager - men når det handler om uenighed, behøver det ikke være store beløb, der skaber splid. 

Det oplevede mediator og konfliktmægler Tutter Blume eksempelvis sidste år. Her havde hun en sag med to søstre, som ikke længere var på talefod på grund af en vase, de begge gerne ville arve efter deres mor.

- Den havde rigtig stor affektionsværdi for dem begge, og de havde kun nogle få ting fra deres barndomshjem. Det kørte helt af sporet og endte i skrig, skrål og splid, siger hun.

- Når man står udenfor, kan man virkelig blive overrasket over, at sagerne bliver så principielle, at man kan splitte en familie ad på grund af en vase.

Sådan foregår det, når arvinger ikke kan enes

Hvis arvingerne er uenige om, hvordan arv og ting skal deles, skal boet behandles som bobestyrerbo.

Det er skifteretten, der udpeger en bobestyrer, som tager stilling til, hvornår afdødes ting skal sælges, om der skal anlægges sager om penge, afdøde havde til gode, og hvornår boopgørelsen skal udarbejdes.

Hvis der er uenighed om, hvem der har ret til at arve, bliver det afgjort af skifteretten. Man kan anlægge sag ved skifteretten efter samme regler som civile sager. 

Kilde: Domstol.dk

Højkonfliktsager

Det handlede i virkeligheden slet ikke om vasen, forklarer konfliktmægleren, der er aktuel i TV 2-programmet 'Når arven splitter os'.

- Arvesager kommer til at pege bagud. Når der er tale om familieforhold, er der rolle- og familiemønstre og gamle skeletter i skabene. Så handler det ikke om vasen, men om at den ene eller den anden føler, at den er blevet forfordelt eller stillet ringere igennem hele opvæksten, siger hun.

Tutter Blume kalder familiestridigheder for "højkonfliktsager". 

- Jo stærkere båndet er mellem folk, jo sværere er det at håndtere, når tingene går skævt. Der er mere på spil. Dem man har allernærmest, er dem, der kan ramme en allerhårdest. Derfor bliver familiekriser og uenigheder ofte til højkonfliktsager. 

Få fire konkrete råd til at undgå at ende i en arvestrid nederst i artiklen. 

Afstemning

Har du selv oplevet en arvestrid i familien?

Flere tusinde sager om året

Der var 6790 bobestyrersager i 2016.

Man kan få en bobestyrer af flere grunde - det er ikke opgjort, hvor mange af dem skyldes en arvestrid.

 • Hvis den afdøde har bestemt dette i testamente
 • Hvis gælden er større end formuen 
 • Hvis arvingerne ikke er enige om arvens fordeling 
 • Hvis arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer stå for papirarbejdet 
 • Hvis arvingerne ikke er myndige
 • Hvis der ikke er nogen arvinger

Det samlede tal for 2017 er ikke opgjort endnu. 

Kilde: Domstol.dk

Dette skaber konflikt

Der er flere typiske ting, der kan få familierelationen til at blusse op, når en forælder er død. 

Det ene er, når søskende føler forskelsbehandling. Det kan eksempelvis være i situationer med sammenbragte søskende, hvor arven måske skal fordeles forskelligt.

Man skal desuden passe på med at inddrage sin egen partner i arvesagen. De kan være mere stejle i deres holdninger, fordi det ikke er deres egen søskenderelation, der er på spil. 

Derudover kan svære konflikter opstå, hvis en ny mand eller kvinde kommer ind i billedet efter en forælders død, som man også ser i programmet 'Når arven splitter os'. 

Jo stærkere båndet er mellem folk, jo sværere er det at håndtere, når tingene går skævt

Konfliktmægler Tutter Blume

- Det er rigtig følsomt. Især hvis man står med et stort savn efter den afdøde forælder, at man så samtidig skal håndtere, at der kommer én og trækker den tilbageværende forælder i en ny retning. Hvis den nye, der kommer med, selv har familie, kan der opstå konkurrence om opmærksomhed og samvær, siger Tutter Blume.

Her er konfliktmæglerens råd, hvis man vil undgå, at familien bliver splittet, når arven skal fordeles: 

Fire gode råd til at undgå arvestrid

 1. Lav aftaler om, hvad I gør i tilfælde af konflikt

  Det første og noget af det vigtigste at huske, når man skal fordele en arv, er at aftale, hvad man gør for at bevare relationen, hvis ikke man kan blive enige.

  - Det er meget kunstigt for folk, for det er sjældent, at arvinger forventer, at der bliver problemer, så det kommer tit virkelig bag på dem, når det så sker, siger konfliktmægler Tutter Blume og fortsætter: 

  - Men det er godt fra start at sige, at hvis det her går op i hat og briller, så inddrager vi eksempelvis én, vi stoler på, der kan hjælpe os. 

  Man kan også aftale at bruge mediation, som er en konfliktløsningsmetode, der kan hjælpe med at fremtidssikre familieforholdet efter en konflikt. 

 2. Hold din egen partner ude af arvespørgsmål

  Involver kun nødvendige personer og pas på med at inddrage ægtefæller i arvesagen.

  Det kan ifølge Tutter Blume eskalere en konflikt, fordi kærester eller ægtefæller ofte ikke har den samme nære familiemæssige interesse.

  - De er ikke direkte søskende, så nogle gange kan de godt være hårde i filten på en anden måde, og så får de den arving, de er gift med, ind i det spil.

  Dermed kan de trække arvingerne længere væk fra hinanden, så konflikten bevæger sig i en forkert retning. 

  Konfliktmægleren opfordrer derfor til, at man i første omgang kun involverer de personer, der skal arve.

  - Man skal tænke på at holde det enkelt, selv tage styrepinden og holde sin ægtefælle ude af det. 

 3. Bliv på egen banehalvdel

  Tal ud fra dine egne ønsker, interesser og behov.

  - Giv udtryk for, hvad afdøde har betydet for én selv og ikke gå over i beskyldninger på andre, siger konfliktmægler Tutter Blume.  

  Det skal man gøre for at undgå, at konflikten eskalerer. 

  - Når man begynder at interessere sig mere for, hvad andre gør end for én selv, så bliver det rigtig svært i en diskussion. 

 4. Giv plads til andres følelser

  Man skal være opmærksom på og minde sig selv om, at der er følelser på spil hos alle de involverede.

  Derfor skal man forberede sig på, at der kan være nogle af de andres følelser, der kan komme bag på én, og man skal prøve at gardere sig mentalt.

  - Ofte er man jo midt i sorgen i forvejen. Så man skal gå til de her arvesager med et åbent sind og have med i tankerne, at alle har en unik relation til den afdøde, siger Tutter Blume.