Når arven splitter os

Arvestrid har stået på i årevis - dansk kvinde har stadig ikke set skyggen af pengene

Susanne Berthelsen har brugt tusindvis af kroner og flere år på at få sin del af arven fra en udmattende dansk-ghanesisk strid.

De har ikke set hinanden, siden hendes stedfar blev begravet i 2006.  

Danske Susanne Berthelsen er i tv-programmet 'Når arven splitter os' meget berørt af sit møde med den ghanesiske enke Vida, for det tyder på, at en forsoning og et samarbejde er i udsigt. 

- Lettelse, glæde og 10 års frustration, der er blevet til noget positivt, siger hun gennem tårerne i udsendelsen. 

Siden 2006 har Susanne Berthelsen nemlig kæmpet for at få udbetalt sin del af en arv efter stedfaren, der boede i Ghana indtil sin død.

Men pengene er i dag, halvandet år efter optagelserne, fortsat fastfrosset på flere danske bankkonti, og det har skabt en masse frustration. 

- Rent følelsesmæssigt er det en tung klods om benet. At der er gået så mange år, synes jeg er fuldstændig urimeligt, siger Susanne Berthelsen i dag.

Stedfaren testamenterede de penge, der var på hans danske konti, til de to kvinder. Nogle af dem til Susanne Berthelsen, mens beløbene fra hans firmakonti gik til hans ghanesiske hustru. 

Arvesagen kompliceres af, at den som udgangspunkt skal reguleres af ghanesisk ret, og den er blevet omdrejningspunktet i en årelang konflikt.

Samarbejdet er brudt sammen

Tv-programmet fulgte Susanne Berthelsen på sin rejse til Vestafrika, som sluttede positivt. 

- Vi havde et møde med enken og hendes advokat, og jeg fik en fornemmelse af, at vi fik snakket konflikterne og misforståelserne igennem. Jeg troede, der var en gensidig forståelse for et samarbejde om at få løst sagen. Så jeg tog hjem med en god fornemmelse, fortæller Susanne Berthelsen.

Igennem sin ghanesiske advokat forsøgte hun at holde kontakten med enken og hendes advokat efterfølgende. 

Jeg har da mange gange tænkt: "Er det værd at kæmpe for?"

Susanne Berthelsen

- Men det står hurtigt klart, at de ikke er interesserede i at samarbejde, siger Susanne Berthelsen, der mener, at de mistænker hende for uretmæssigt at løbe med arven.

Enkens advokat har nemlig tolket farens testamente anderledes, og han mener ikke, at de penge, som testamentet foreskriver, skal tilfalde Susanne Berthelsen.

Selve beløbet, 61.000 kroner, sår Susanne Berthelsen selv tvivl om. Hun fik det oplyst gennem officielle dokumenter i Ghana. 

- Om det er i kroner eller 61.000 dollars, eller om det er beløbet på én konto eller sammenlagt fra flere konti, aner jeg ikke. Hvis jeg kender min stedfar ret, står der flere penge. Men det er sagen uvedkommende. Det handler om at få den afsluttet, siger hun. 

Udgifter for tusindvis af kroner

Det har været besværligt at køre sagen i det vestafrikanske land, og derfor har Susanne Berthelsen forsøgt at få den flyttet til Danmark i både den danske skifte-, by- og landsret. Men alle gange er hendes sag blevet afvist.

Retten mener ikke, at der foreligger de nødvendige "særlige omstændigheder", og de efterspørger et ghanesisk skifteretsdokument samt en godkendelse fra enken. 

- En ting er, at man har en arvestrid, som er følelsesmæssigt ladet, og vi ikke kan løse. Men vi står også med Danmark versus Ghana. Og Landsretten afviser at tage sagen, fordi de sidestiller Ghana med Danmark. Men det er ikke et system, der fungerer som herhjemme, siger Susanne Berthelsen, der er frustreret over hele processen.

Det har desuden været en dyr affære. De sidste halvandet år har Susanne Berthelsen haft udgifter for 35.000 kroner til danske og ghanesiske advokater. 

Og med en arv, der muligvis blot er på 61.000 kroner, kan det måske undre, hvorfor hun bliver ved.

- Jeg har da mange gange tænkt: "Er det værd at kæmpe for?" Men jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg frasagde mig arven, siger Susanne Berthelsen.

'Når arven splitter os' søger medvirkende

Står du i en svær arvestrid, som du gerne vil have løst?

Som medvirkende i programmet får du stillet professionel mediation og jurist til rådighed i forsøget på at opnå forsoning eller afslutning af din arvesag.

Send en uforpligtende mail og fortæl om din situation til: arv@nordiskfilmtv.com

Giver det en sidste chance

For Susanne Berthelsen handler det om at få sat et punktum. 

- Det fylder rigtig meget i mit sind. Jeg prøvede i fire-fem år at fortrænge det og sagde til banken: "Jeg kan ikke mere". Men så kom TV 2 på sagen, og jeg tænkte, at "nu giver jeg det en sidste chance", siger hun. 

Susanne Berthelsen og ægtefællen Nils Berthelsen har som et sidste forsøg nu skrevet til politikere på Christiansborg, som de håber vil tage sagen videre til Justitsministeren.

Ifølge formanden for Danske Familieadvokater, Anne Broksø, hører sager, hvor danskere er fanget i udenlandske arvesager, til sjældenhederne.

Ægteparret Berthelsen mener dog, at sagen er af principiel karakter, og at det danske retssystem ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser udlandsdanskeres arvinger i Danmark.

TV 2 har forsøgt at komme i kontakt med enkens advokat, men han er ikke vendt tilbage.