Sundhed

250.000 danskere er ramt - test her om du også er arbejdsnarkoman

Det kan være skadeligt, hvis arbejdsliv og privatliv smelter sammen - og det bliver sjældent opdaget.

Arbejdet er altoverskyggende. Søvn, motion og sociale arrangementer skubbes til side til fordel for arbejdet, og det er svært at sige stop, selvom venner og familie advarer om, at det måske har taget overhånd. 

Ordet 'arbejdsnarkoman' bliver oftest sagt i sjov, men faktisk kan afhængighed af at arbejde faktisk udgøre en reel helbredstrussel.  

Det viser den nye forskning om arbejdsafhængighed

De danske forskere afprøvede, hvorvidt den norske Bergen Work Addiction Scale kan bruges til at screene for arbejdsafhængighed i Danmark. De fandt blandt andet ud af, at der var en tydelig sammenhæng mellem dem, der scorede højt i testen og vurderede, at de have dårlig livskvalitet og arbejdede langt mere end gennemsnittet. 

Af de 671 testpersoner viste 6,6 procent dermed en 'høj risiko for arbejdsafhængighed'. Det svarer til over 250.000 personer i den arbejdsdygtige alder i Danmark (Testen var dog ikke repræsentativ).

- Det giver anerkendelse og status at være en, der har succes med sit arbejde, og i mange miljøer anses det som imponerede at være enormt dedikeret til sit arbejde. Men forskellen på passion og afhængighed er, at afhængighed fører til sammenbrud og sygdom, siger Mia Beck Lichtenstein, der er forskningsleder og psykolog i psykiatrien i Region Syddanmark.  

For første gang har hun og et dansk forskerhold på Syddansk Universitet undersøgt fænomenet, og det viser sig, at op mod 250.000 danskere har et forhold til deres arbejde, der kan være direkte usundt. Det skriver Forskerzonen.

Tag testen og se om du er i risikozonen længere nede i artiklen.

Dårlig livskvalitet af for meget arbejde

Stress, rastløshed, skyldfølelse og despression er nogle af de symptomer, som personer med arbejdsafhængighed kan opleve, ligesom de har tendens til at ignorere helbredsproblemer.   

- Ligesom med andre afhængigheder bliver arbejdet en måde at håndtere svære ting og flygte fra sine problemer, siger Mia Beck Lichtenstein.

Det er vigtigt at øve sig i at gøre ting, som ikke er målbare

Psykolog og forskningsleder Mia Beck Lichtenstein

Og det er ekstra svært at opdage eller komme ud af. I modsætning til for eksempel rygning eller ludomani er det nemlig ikke muligt helt at lukke ned for det afhængighedsskabende, siger psykologen. 

- Arbejde er jo en nødvendig del af de fleste danskeres liv, så det handler om at finde en balance, hvor der også er plads til andre ting, siger hun og understreger, at det at have travlt eller arbejde mange timer i perioder ikke er det samme som at være afhængig. 

Testen er udviklet af norske forskere i Bergen og er den samme, det danske forskerhold har brugt i deres screening. Tag den her:

Er du afhængig af dit arbejde?

  • Du tænker meget på, hvordan du kan frigive mere tid til arbejde

  • Du arbejder meget mere, end du egentlig har planlagt

  • Du arbejder for at reducere skyldfølelse, angst, hjælpeløshed og depression

  • Du har fået at vide af andre, at du burde skære ned på arbejde uden at lytte til dem

  • Du bliver stresset, hvis du bliver forhindret i at arbejde

  • Du nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter og træning til fordel for arbejdet

  • Du arbejder så meget, at det har haft en negativ indvirkning på dit helbred

Testen er baseret på ph.d og psykolog Cecilie Schou Andreassen fra Bergens Universitets arbejde, der er publiceret i tidsskriftet Scandinavian Journal of Pshychology. Testen har fået navnet "The Bergen Work Addiction Scale". Er du i tvivl, om du lider af arbejdsnarkomani, bør du kontakte din privatpraktiserende læge.

Gør noget uden mening

Forskerholdet undersøgte en gruppe på 671 arbejdsdygtige testpersoner mellem 16 og 68 år. Testen viste at 6,6 procent havde en 'høj risiko for arbejdsafhængighed'.

Forskningen omkring arbejdsafhængighed er stadig meget begrænset, derfor ved forskerne hverken hvorfor nogle mennesker får et usundt forhold til deres arbejde, eller om der er særlige erhverv eller personer, der er særligt disponerede. 

Hvad man til gengæld godt kan sige noget om er, hvad der skal til for at modvirke det, fortæller Mia Beck Lichtenstein.  

- Det handler om at finde andre værdier i livet, så det ikke kun er arbejdet, der giver tryghed og velvære.

"Nej" og "pyt" er nøgleord i den sammenhæng, fordi de kan hjælpe med at skære ned på arbejdet. At læse en bog, gå en tur eller gøre andre ting, der ikke umiddelbart er produktivt, anbefales også. 

- Det er vigtigt at øve sig i at gøre ting, som ikke er målbare på præstationer, men som får tempoet ned. Man bliver jo ikke målt på, om man passer på sig selv på arbejdspladsen, siger Mia Beck Lichtenstein.  

Med tiden vil forskerne komme nærmere, hvilke konsekvenser afhængigheden kan have på den lange bane.