Herlufsholm for livet

Baronen kom til Herlufsholm som 11-årig: Knytnæverne sad løst, men det gav ham relationer for livet

Baron Henrik Blixen-Finecke tøvede ikke med at låne penge til en klassekammerat, han ikke havde set i 20 år. Sådan er båndet mellem herlovianere.

Henrik Blixen-Finecke var bare 11 år, da han i 1963 trådte ind i den mere end 800 år gamle klosterbygning, der danner rammen om Herlufsholm Skole og Kostskole. 

Han var langt væk hjemmefra. Cirka 6700 kilometer. Hans forældre og søster var blevet tilbage i Kenya, hvor faren ejede en farm. Her havde Henrik Blixen-Finecke boet, siden han var fire år.

Nu stod han i skjorte, slips og mørkeblå Herlufsholm-blazer. Omgivet af en masse jævnaldrende drenge, der ligesom han skulle tilbringe resten af barndommen på den traditionsrige skole.

Baron Henrik Blixen-Finecke

  • Er 66 år. 
  • Hans forældre bosatte sig i Kenya i 1955, hvor hans far sammen med en partner købte en farm. De rejste senere videre til Sydamerika.
  • Er godsejer på Hesselagergård, som han overtog efter sin far, Gustav Frederik Blixen-Finecke. Godset ligger på Sydøstfyn.
  • Er gift med HR-chef Birgitte Blixen-Finecke.
  • Er far til Charlotte og Christopher Blixen-Finecke. 
  • Stammer fra samme svenske Blixen-slægt, som forfatter Karen Blixen giftede sig ind i. Henrik Blixen-Fineckes tipoldefar er således bedstefar til Bror Blixen, der var gift med Karen Blixen. 

Han var fuld af forventning.

Han anede ikke, at han de næste år skulle stifte bekendtskab med en særlig form for junglelov og nogle hårdhændede præfekter, der dengang havde ganske meget magt.  

- De første år var ikke særlig skægge. Knytnæverne sad løst, og jeg havde ikke nogen forældre, jeg kunne løbe til, hvis jeg havde problemer, siger han.

66-årige baron Henrik Blixen-Finecke er med i programmet ’Herlufsholm for livet’. Hans datter, Charlotte Blixen-Finecke, har nemlig lige afsluttet sin uddannelse på skolen.

Men det er på mange punkter et helt anderledes Herlufsholm, hun har gået på, end den skole, Henrik Blixen-Finecke begyndte på i 1963.

Præfekterne havde mange strafmuligheder

Herlufsholm er en af landets mest kendte skoler. Faktisk kender 97 procent af danskerne til skolen. Det viste en YouGov-undersøgelse fra 2017 lavet af Herlufsholm selv. 

Danskerne om Herlufsholm

  • En YouGov-undersøgelse lavet af Herlufsholm i 2017 viste, at 97 procent af danskerne kender til skolen. 
  • En undersøgelse blandt 29.000 af Tv2.dk's læsere viste, at 45 procent forbandt skolen med at være for rige børn. 
  • 19 procent forbandt skolen med et højt fagligt niveau, mens 12 procent forbandt den med traditioner. 

Og meningerne om skolen er mange. Den er både kendt for sit høje faglige niveau, stærke traditioner, men også som en skole med en helt særlig disciplin. Det viser en afstemning lavet blandt knap 30.000 af TV 2s brugere. 

Når Henrik Blixen-Finecke ser tilbage på sine allerførste skoleår, er det især den strenge disciplin, han husker. Indtil de glade 60’ere for alvor nåede til den gamle klosterbygning.

Dengang var han en ”lidt hidsig dreng”, og det gav ham en del udfordringer i drengegruppen.  

- Det var ret klikepræget i de yngre klasser. Der blev lavet grupper, og nogle gange var jeg udelukket af kammeratskabet. Der var en lærer, man kunne gå til, hvis man havde problemer, men man ville jo ikke være en cry baby, så normalt holdt man bare sin kæft, siger han.  

Og så var der præfekterne – de ældste elever, der dengang var sat til at opdrage og holde styr på de yngste. Og deres afstraffelsesmuligheder var mange.

Man kunne få en flad, blive sendt ned til byen for at købe mad til præfekterne, en sjælden gang imellem kunne man også få slag med en fugleskydningspil, der normalt blev brugt til den årlige fugleskydningsturnering.

- Jeg nåede vist at prøve det hele, siger Henrik Blixen-Finecke og tilføjer:

- Jeg synes ikke, vi tog skade af det. Men der var nogle, der ikke kunne holde det ud. Det valg havde jeg ikke rigtigt, for mine forældre boede jo i udlandet.

Det lange hår kom til Herlufsholm

Men som årene gik, lærte Henrik Blixen-Finecke at begå sig på Herlufsholm. Han lærte, at man i højere grad måtte være diplomaten end kongen. Og så begyndte han at danne nogle stærke venskaber. Venskaber, der blev til en ekstra familie. En familie, han var sammen med hver dag, i modsætning til forældrene, der var i Kenya og senere Venezuela.

I løbet af Henrik Blixen-Fineckes skoletid ændrede kulturen sig også langsomt. Præfekterne mistede gradvist deres magt. Og så ramte 60’erne pludselig Herlufsholm. Det betød et bekendtskab med Beatles, langt hår og de allerførste piger, som begyndte på skolen.

- Frihedsnormerne blev i høj grad testet, da hele ungdomsoprøret kom. Vi tog ud om natten og kravlede ind gennem vinduet, når vi kom hjem, fortæller han.

Ville aldrig sende sine børn så tidligt på kostskole

Til trods for de første hårde år, ser Henrik Blixen-Finecke primært tilbage på sin tid på Herlufsholm med positive øjne. Han er nu far til to børn, og spørger man ham, om han selv kunne have overvejet at sende sine børn på kostskolen som 11-årige, kommer svaret prompte:

- Nej, det ville jeg godt nok ikke.

Alligevel har han taget køreturen fra sit gods Hesselagergaard på Fyn til Herlufsholm uden for Næstved med begge sine børn, der har gået i gymnasiet på kostskolen.

For selvom han ser tilbage med blandede følelser på sine første år på Herlufsholm, ser han stadigvæk Herlufsholm som et magisk sted, der giver nogle helt unikke venskaber og kompetencer.

I dag ses han stadigvæk med mange fra skolen. Det er blandt dem, han har nogle af sine mest tætte venskaber.

- Vi kan ses og kan også bare sidde og være stille, som man nu kan med gode venner. Man behøver ikke komme med lange forklaringer, og det er rart, hvis man har problemer eller har det dårligt, siger han.

En gang herlovianer, altid herlovianer

Skolen giver et helt unikt netværk. Det mener Henrik Blixen-Finecke ikke, der skal herske nogen tvivl om.

Således tøvede han ikke med at låne penge ud, da han for flere år tilbage blev ringet op af en gammel skolekammerat, der var kommet i pengenød.

- Her kommer der en mand, jeg gik i klasse med dengang, og spørger, om han kan låne penge. Jeg har ikke talt med ham i 20 år. Jeg stiller ingen spørgsmål. Jeg spørger heller ikke om garantier, fordi han er herlovianer, siger han og tilføjer grinende:

- Det burde jeg måske have gjort, for det gik ikke så godt. Men pointen er, at man stoler på hinanden. 

Og det vil han fortsætte med at gøre. For som herlovianer har man et helt særligt bånd. 

Som baron og godsejer har han ikke brugt netværket direkte i sit arbejde, men det er han ikke i tvivl om, at der er mange, der gør.

- Jeg vil tro, at hvis man selv er herlovianer og skal vælge mellem to ligeværdige ansøgere med samme kvalifikationer til et job, og den ene er herlovianer, og den anden ikke er, så tager man herlovianeren, siger han.

Du kan se sidste afsnit af 'Herlufsholm for livet' på TV 2 klokken 20.55 eller allerede nu på TV 2 PLAY