16x9

Christina er mor til ni og lever med tre mænd: - Jeg har skullet lære at leve med folks fordomme

Christina Tatarczuk har valgt at leve i en anderledes familiestruktur end de fleste. Hun har født ni børn og deler forældreansvaret med flere mænd.

”Det eneste, vi har, er lige nu og her”.

Christina Tatarczuk læste ordene i sin mors dagbog. Og de ramte hende lige i maven.

Moren var død af brystkræft nogle år forinden, da Christina Tatarczuk var 20 år og gravid med sit første barn.

Som ethvert tab af en forælder var oplevelsen skelsættende for den unge kvinde, men da hun selv stod i begyndelsen af sit eget moderskab, ramte tabet endnu hårdere.

Budskabet i dagbogen bed sig fast i den unge mor.

Det kom til at forme hendes indstilling til livet. Hun skulle bare lige lære, at det var ok at stole på sine instinkter.

En anderledes familieform

I dag, 23 år senere, lever Christina og familien Tatarczuk fra den midtjyske by Skelhøje et noget anderledes familieliv end de fleste danske børnefamilier.

Hvor den gennemsnitlige danske børnefamilie består af mor, far og 1,7 børn, består familien Tatarczuk af ni børn, Christina, René, Kim og Jakob.

43-årige Christina Tatarczuk har født ni børn på 23 år. Hendes eksmand René er registreret som far til otte af dem, men er ikke biologisk far til alle. De to er blevet boende sammen efter skilsmissen, og René har sin egen fløj i huset og deler forældreansvaret med Christina.

Den biologiske far til det næstyngste barn, Jakob, kommer også i huset og er en del af familiens hverdag. Christina Tatarczuks nuværende kæreste, Kim, som er far til den sidstfødte, Saga på 4 måneder, er ligeledes en del af familiens liv og hverdag.

Det lyder måske kompliceret. For ikke at sige kaotisk og uoverskueligt med så mange børn og voksne under ét tag.

Sådan er det ikke for Christina Tatarczuk. For hende er det derimod det, der føles mest rigtigt.

Det har taget hende tid at acceptere, at hun, børnene og mændene trives bedst med en anderledes familieform. At finde modet til at bryde med normen. Og ikke mindst at lære ikke at lade sig gå på af folks fordomme og fordømmelse af familiens valg.

Hun har skullet lære at stå fast på at være den, hun er, og ikke tvivle på, at hun ved, hvad der er bedst for sig selv og sin familie.

square to 16x9
Christina Tatarczuk og hendes nuværende kæreste Kim. De to bor ikke sammen, men drømmer om at flytte sammen i et større hus med resten af familien. Foto: TV Midtvest/Bent Løkke Leth

Et tab gav perspektiv

Christina Tatarczuk er selv vokset op i en familie, der ligger noget tættere på gennemsnittet; en kernefamilie med mor, far og storebror. Begge forældre gik på arbejde. Moren på et bogtrykkeri og faren på en blondefabrik. Opvæksten var klassisk i en lille landsby i Midtjylland, tæt på hvor Christina Tatarczuk i dag bor.

Man da hun fyldte 15 år, skete der imidlertid noget, der slog Christina Tatarczuk ud af kurs. Hendes mor blev uhelbredeligt syg af brystkræft.

I årene, der fulgte, gik Christina fra at være en ung teenager, der gik op i sig selv og sine egne interesser, til at tage en masse opgaver på sig; at ordne tøj, lave mad og passe på sin mor.

Det var hårdt som helt ung mor at skulle forsvare sig.

Christina Tatarczuk

Fem år efter diagnosen gik Christina Tatarczuks mor bort. Og i dag ser Christina morens død som en udløsende faktor for, at hun i en tidlig alder valgte familielivet og moderskabet til – og meget andet fra.

Morens død fik nemlig Christina til at indse, at hun ville bruge sit liv på dét, der betyder allermest for hende.

Da hun kort efter morens død fødte sin første søn, gik hun ind i moderskabet med en bevidsthed om, at hun ville være mor på en anden måde. Hun ville være fuldt tilstede og til rådighed for sine børn.

- At miste min mor betød, at jeg mærkede i mine celler, hvor essentiel den tilknytning er. Jeg blev selv afleveret i dagpleje som otte uger gammel og har mærket både en sorg og et savn, fortæller Christina Tatarczuk.

- Der kunne jeg mærke, det skal mine børn ikke stå i. De skal have mig helt, mens jeg er her, tilføjer hun.

Det blev førsteprioritet i hendes liv. Og Christina Tatarczuks anderledes måde at være mor på blev hurtigt bemærket af omverdenen.

Ikke i tvivl

Allerede da Christina Tatarczuk blev mor for første gang, gik der ikke længe, før hun mærkede, at hun var anderledes. Blandt andet havde hun et ønske om at sove med sit barn, bære det i babyslynge og amme ofte.

Kort efter det lille barn var kommet til verden, og Christina lå på stuen med sønnen, blev hendes opførsel overfor spædbarnet bemærket.

Hun blev mødt af kommentarer som:

"Du skal altså lade ham skrige lidt, inden du tager ham op”. Når hun tog sønnen op, faldt spørgsmålet: ”Skal du allerede amme igen?”.

Jeg var ikke i tvivl om, at når jeg hørte mit lille barn kalde, var det det, jeg skulle lytte til. Intet andet.

Christina Tatarczuk

Hun var aldrig i tvivl om sin måde at være mor på, selvom andre mennesker var uforstående overfor hendes behov for at være tæt på sit barn.

- Det bliver man lynhurtigt konfronteret med, fordi samfundet er indstillet på en helt anden måde, siger Christina Tatarczuk og tilføjer:

- Jeg følte aldrig, mine valg var forkerte, men det var hårdt som helt ung mor at skulle forsvare sig.

Inde i sig selv kunne hun godt mærke, at hendes og sønnens behov for tilknytning var stærkt. Og at hun var nødt til at stole på den følelse og træffe nogle anderledes valg for sin fremtid.

Christina Tatarczuk har i dag otte hjemmeboende børn, efter den ældste er flyttet hjemmefra. Hun deler det daglige forældreansvar med eksmanden René.
Christina Tatarczuk har i dag otte hjemmeboende børn, efter den ældste er flyttet hjemmefra. Hun deler det daglige forældreansvar med eksmanden René. Foto: Privatfoto

Christina Tatarczuk droppede ud af sit sygeplejestudie, da hun ikke kunne leve med at aflevere sit barn i institution. Det stak imod alle hendes moderlige instinkter.

- Jeg kunne mærke i min krop, at hvis jeg skal give mit barn fra mig lige om lidt, vil det rykke noget fra hinanden inde i både mig og ham, husker Christina Tatarczuk.

Derfor valgte hun den traditionelle karrierevej fra og dedikerede sit liv til at være mor. Senere uddannede hun sig til terapeut og coach og er i dag selvstændig.

- Jeg var ikke i tvivl om, at når jeg hørte mit lille barn kalde, var det det, jeg skulle lytte til. Intet andet. Jeg har aldrig kigget mig tilbage, hverken i forhold til pensionsopsparing eller karriere.

Men at vælge karrieren fra og moderskabet til betød, at Christina Tatarczuk selv har måttet ryste normerne for, hvordan man er mor og kvinde, af sig.

Ind til kernen

square to 16x9
Christina Tatarczuk sammen med otte af sine ni børn. Foto: Privatfoto

Siden da har Christina født yderligere otte børn over en periode på 23 år: Asbjørn, Viktor, Anne Laura, Frida, Marius, Astrid, William, Sirius og Saga.

I dag har hun for længst lært at leve med, at hun har et anderledes syn på familieliv, moderskab og børn.

At vælge det klassiske arbejdsliv fra, få ni børn og at leve med flere mænd i sit liv ligger langt fra normen. Det samme gør det at langtidsamme sine børn og vælge folkeskolen fra til fordel for hjemmeskole.

Mange af Christina Tatarczuks valg falder andre mennesker for brystet. Det tog tid at acceptere, at ikke alle kommer til at forstå eller bifalde hendes valg.

Christina Tatarczuk har igennem sit liv haft oplevelsen af, at samfundet fortalte hende, at kvinder i hvert fald ikke skulle "stå hjemme ved kødgryderne”. At man skulle ud og arbejde og bidrage. At børn skulle ud og klare sig selv.

- Jeg skulle skrabe igennem en masse lag og en masse ubevidste behov for at passe ind og for at komme ind til kernen og essensen af, hvem jeg er.

Bag alle lagene lå én grundlæggende intuition: at hun skulle tage sig af sine børn.

Fordømmelse og fordomme

”Har du ikke hørt om prævention?”

Når Christina Tatarczuk tænker tilbage, er det én af de kommentarer, hun har fået mest, når hun har fortalt om sit liv.

Hun og familien har i flere omgange stillet sig frem i medierne og været åbne omkring deres anderledes familieform - blandt andet for at inspirere andre til at der findes andre måder at være en familie på.

Jeg synes, det er interessant, at vi i 2020 har svært ved at rumme andres livsvalg

Christina Tatarczuk

Og selvom Christina Tatarczuk i dag er vant til den slags kommentarer, har det også været en proces at acceptere, at det kan være svært for andre at sætte sig ind i det liv, hun har valgt.

I dag ved hun, at det er noget, der følger med, når man vælger at leve udenfor normen.

- Der er mange, der for eksempel er bestyrtede over de børnepenge, jeg får. Til det må jeg bare sige, at jeg jo ikke får flere end andre per barn. Og når folk spørger, hvorfor jeg ikke stoppede før ni børn, kan jeg kun pege på mine børn og sige: derfor!

Der er især ét aspekt af Christina Tatarczuks liv, der provokerer andre, fortæller hun. Nemlig hendes valg om at få børn med flere mænd og leve sammen med flere af dem.

Hun mener dog, at fordømmelsen ofte bunder i, at familiens levevis ligger langt fra det, folk selv kender.

- Jeg synes, det er interessant, at vi i 2020 har svært ved at rumme andres livsvalg, og at man vælger at være mere end to voksne om familielivet.

square to 16x9
Christina Tatarczuk og familien har i flere omgange stillet op i medierne og delt ud af deres erfaringer med et anderledes familieliv. Blandt andet for at inspirere andre til, at der findes andre måder at være en børnefamilie. Foto: Privatfoto

Ikke så kulørt igen

Christina Tatarczuk ved også, at hendes valg om at have en hverdag med flere mænd skaber et billede af, at hun lever et mere ”kulørt” liv, end hvad der egentlig er tilfældet.

- Mange af de her fordomme bunder jo i, at folk tror, jeg har flere kærester og sex med flere mænd, eller at vi bor i en form for sexkollektiv. Men der er jeg nødt til at skuffe folk og sige, at det faktisk er frygtelig kedeligt, forklarer Christina Tatarczuk.

Der har været partnere inde i billedet, som har haft svært ved det. Og det er måske derfor, de ikke er inde i billedet længere.

Christina Tatarczuk

Hun har altid kun haft én partner ad gangen. Forholdet til eksmanden René, der er far til otte af børnene, er et forældreforhold, hvor de stadig er sammen om alt forældrearbejdet, selvom de begge har haft andre kærester. De to er også bedste venner.

Men at få en familie til at fungere med flere voksne inde i billedet kan også være udfordrende, forklarer Christina Tatarczuk. Nogle har svært ved at acceptere og forstå familiens måde at leve på.

Christina Tatarczuk og kæresten, Kim.
Christina Tatarczuk og kæresten, Kim. Foto: Privatfoto

- Der har været partnere inde i billedet, som har haft svært ved det. Og det er måske derfor, de ikke er inde i billedet længere. Det kræver stor rummelighed og selvindsigt, for vi skal rumme og respektere hinanden og hinandens kærester.

Christina Tatarczuks nuværende kæreste, Kim, er heldigvis positiv omkring Christinas måde at indrette sig på.

- Kim er kommet ud af en noget mere kompliceret skilsmisse, så for ham er det fantastisk at se, at det kan lade sig gøre på en anden måde, siger Christina Tatarczuk.

Der er ifølge Christina et rigtig godt kammeratskab og samarbejde om børnene mellem Kim og René, og deres roller overfor børnene er meget veldefinerede og afklarede.

Kærlighed og kaos

square to 16x9
Når familien Tatarczuk er samlet, tæller de 13 personer: 9 børn og 4 voksne. Foto: Privatfoto

Hverdagen for familien Tatarczuk i hjemmet i Skelhøje er præget af, at de otte hjemmeboende børns behov er i fokus. Sådan, som Christina Tatarczuk altid har syntes, det burde være.

Christina Tatarczuk er i øjeblikket på barsel og hjemmeskoler samtidigt folkeskolebørnene. Både René, Kim og Christinas tidligere partner Jakob, der er far til et enkelt af børnene, tager del i hverdagen og familiens liv. De føler sig som én familie.

Det er ikke Christina Tatarczuks plan at få flere børn. Men
Det er ikke Christina Tatarczuks plan at få flere børn. Men "man skal aldrig sige aldrig". Foto: Privatfoto

Ifølge Christina Tatarczuk er hverdagen ikke så kaotisk, som man måske kunne forestille sig. Jovist er der huller i græsplænen og ting, de ikke altid lige får ordnet. Og der er da også dage, hvor Christina synes, det er en stor mundfuld at stå til rådighed for så mange mennesker.

Af og til ryger der da også en ”finke af panden”, når børnene klager over, at de ikke kommer ud at rejse og ikke alle har eget værelse.

Ifølge Christina Tatarczuk adskiller familien sig måske mest fra andre familier, når det kommer til ferier, som de i mange år har holdt hjemme. Og så selvfølgelig mængderne af pasta og havregryn, familien spiser sig igennem på en uge.

Jeg vil leve et liv, hvor dét, der er lige nu, er nok.

Christina Tatarczuk

Men Christina Tatarczuk tvivler ikke et øjeblik på, at hendes måde at være familie på, er den rigtige for dem. Hun husker tilbage på morens ord i dagbogen, der havde talt så stærkt til hende. At livet er nu.

- Jeg vil leve et liv, hvor dét, der er lige nu, er nok. Med alt hvad det indebærer af kaos og kærlighed.

'Enestående: Christina' er produceret af TV MIDTVEST og kan ses på TV 2 PLAY.