Annoncørbetalt indhold

Opvarmer du din bolig på den mest klimavenlige måde?

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt. Ifølge eksperter er der god grund til at kigge mod opvarmning af boligen. Pexels
Kinnan logo
I samarbejde med Kinnan

Annoncørbetalt indhold: De fleste vil gerne leve klimavenligt, og opvarmning af boligen kan med fordel være første skridt i den retning.

OM SAMARBEJDET

Denne artikel er en del af en artikelserie, der præsenteres i samarbejde med Kinnan.

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt.

En undersøgelse foretaget af Landbrug og Fødevarer fra april 2019 viser, at 96 procent af danskerne gerne vil leve mere klimavenligt.

Det er især forhold som madspild, affaldssortering og indkøbsvaner, danskerne fokuserer på, i forsøget på at leve mere klimavenligt.

Men ifølge energiekspert og direktør i Transition, Rasmus Martens Jakobsen, er der god grund til at kigge på energiforbruget i hjemmet, hvis man vil sænke sit CO2-aftryk.

MILJØRIGTIGE VARMEPUMPER

Miljørigtige varmepumper er langt mere skånsomme i deres belastning af klimaet end fjernvarme eller opvarmning med fyringsolie, træpiller og naturgas. Ved at koble en CO₂ reducerende varmepumpe til det eksisterende vand- og varmesystem får du en varmeløsning, som kun kræver en brøkdel strøm sammenlignet med andre varmekilder.

Med en energibesparende varmepumpe er du derfor med til at passe bedre på miljøet. Se mere her.

Hver person udleder ifølge eksperten cirka 19 ton CO2 om året. Det indebærer opvarmning af bolig, transport og de varer, vi køber.

- Af de 19 ton vil opvarmning af en 130 kvadratmeter bolig udgøre cirka 6,3 ton. Det svarer til knap en tredjedel af den samlede CO2-udledning, siger energieksperten.

Forstå varmetyperne

Fjernvarme

Fjernvarme kan produceres på mange forskellige måder. Alt fra affald, olie til rene vedvarende energikilder såsom sol, vind og biomasse.

Fra fjernvarmeselskaberne leveres det opvarmede vand gennem et rørnet ud til boligerne, hvor det afgiver varme - enten direkte i radiatorerne eller gennem en varmeveksler.

Kilde: Videncenteret Bolius 

Oliefyr

Et oliefyr brænder olie af og bruger varmen derfra til at opvarme brugsvand og vand til husets radiatorer.

Kilde: Videncenteret Bolius 

Varmepumpe

Der findes flere typer varmepumper.

Luft til vand:

Varmepumpen sidder i en boks udenfor huset. Her trækker en ventilator luften ind forbi en varmeveksler, som hiver varmen ud af luften. Den varme bruges så til at opvarme vandet i husets varmtvandsbeholder og varmesystem.

Luft til luft:

Luft-luft varmepumpe er et godt supplement til boligens eksisterende varmeforsyning. Den type varmepumpe kan også anvendes i sommerhuse eller mindre helårsboliger. Varmepumper består af en del, som placeres på boligens ydervæg, og en del, der placeres på en indervæg i boligen. Luft-luft varmepumpe varmer kun boligen op og kan ikke varme brugsvand op.

Kilde: Videncenteret Bolius 

Pillefyr

Et træpillefyr fungerer på samme måde som et olie- eller gasfyr, blot fyrer man med træpiller, der er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld.

Kilde: Videncenteret Bolius 

Naturgas

Den danske naturgas kommer fra felter i Nordsøen og løber gennem gasnettet ud til forbrugerens gasfyr. Her antændes gassen, og afbrændingen opvarmer brugsvand og vand til husets radiatorer.

Kilde: Videncenteret Bolius 

Dermed er det muligt at sænke sit CO2-aftryk ved at kigge på klimavenlig opvarmning af hjemmet.

BEDST I TEST

Hvilken varmepumpe, der er bedst i test, ændrer sig hele tiden i takt med at nye og mere funktionsdygtige varmepumpemodeller rammer markedet. En god varmepumpe er en varmepumpe, som passer til dine behov og til din bolig. Særligt har korrekt dimensionering og husets isoleringsgrad stor indvirkning på varmepumpens reelle effektivitet.

Alt afhængig af størrelsen på dit hus, din nuværende opvarmningsform og forbrug, er der visse faktorer, som du bør kigge efter, når du vælger en varmepumpe ud fra testresultater. Se mere her.

Men hvad skal der til for at optimere varmeforbruget med mere klimavenlige løsninger? Det svarer Rasmus Martens Jakobsen på i listen herunder.

6 klimaspørgsmål til eksperten

 1. Hvilke opvarmningsmåder er de mest klimavenlige?

  Der er ingen tvivl om, at for at skåne miljøet så meget som muligt, er det bedst at opvarme sin bolig med enten fjernvarme, biovarme eller varmepumper. Disse har nemlig den laveste CO2-udledning.

  Skulle du bo et sted, hvor du ikke kan få den kollektive mere klimavenlige forsyning som fjernvarme, kan du skifte til et fastbrændselsfyr, et pillefyr eller en varmepumpe.

 2. Hvor meget CO2-udledning er der at spare, hvis man klimaoptimerer sin bolig?

  Et hus på 130 kvadratmeter, der opvarmes med og bruger 2400 liter olie, har en CO2-udledning på 6,3 ton – det samme hus, opvarmet med varmepumpe i stedet, har en CO2 udledning på 2,2 ton. Vælger du herudover at efterisolere dit hus, kan den årlige udledning falde til 1,3 ton.

  Mindskes CO2-udslippet med fem ton på opvarmningsposten, er du godt på vej.

  Der kan også være meget at spare i forhold til din boligs stand. Trænger du eksempelvis til nye vinduer, fordi vinduerne er utætte eller mørnede, er det godt at skifte til 3-lagsenergivinduer. Disse vil give den største varmebesparelse. Hvis vinduerne ellers er i god stand, kan du nøjes med at skifte ruderne til netop lavenergiglas.

 3. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til biobrændsel?

  Som udgangspunkt anses biobrændsel som CO2-neutralt, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det træ, du bruger til at tænde op med, kommer fra bæredygtig skovdrift.

  Dernæst skal du være opmærksom på, at der kan være CO2-udledning i forbindelse med forarbejdningen af det pågældende træ. Men har du fokus på at vælge biobrændsel fra bæredygtig skovdrift, er du rigtig godt på vej.

 4. Er fjernvarme altid klimavenligt?

  Ikke nødvendigvis. Når det kommer til, hvor klimavenligt dit fjernvarmeværk er, gælder det om at undersøge fjernvarmeværkets måde at producere varmen på. Eksempelvis har det stor betydning for klimaet, hvorvidt der bliver brugt kul og gas eller biomasse og sol, og CO2-belastningen kan derfor variere meget fra varmeværk til varmeværk.

  Fjernvarme er baseret på brugerdemokrati, hvilket betyder, at du som kunde kan have indflydelse på den varmekilde, der vælges i dit område. Betyder det meget for dig at opvarme boligen meget klimavenligt, kan du altså fremhæve dette for dit fjernvarmeværk.

 5. Hvad kan man selv gøre for at gøre sit varmeforbrug klimavenligt?

  Folk, der har fået styr opvarmning af boligen, tænker mindre på varmeregningen, da regningen er blevet billigere. Men tænker du ikke på regningen, kan store besparelser gå tabt, da du i så fald tænker mindre over dine forbrugsvaner. Når det kommer til vanerne, gælder det eksempelvis om at tage en sweater på, skrue lidt ned for varmen - i stedet for at have det i t-shirt-varmt - men også at lufte ud i kort tid.

  Når du lufter ud i kort tid, lukker du nemlig ikke for meget varme ud. Derfor er det også vigtigt at slukke for radiatortermostaterne, imens du udlufter. Ellers vil de fornemme og opvarme kulden, hvilket får dem til at bruge unødig meget varme. Det samme gælder med radiatorer, der står på forskellige temperaturer i forskellige rum, da nogle af radiatorerne i så fald vil yde mere, end de behøver.

 6. Vælger flere danskere de klimavenlige opvarmningsmuligheder?

  Ja, flere danskere skrotter deres oliefyr til fordel for mere klimavenlige løsninger. Samtidig bliver vores fjernvarme mere klimavenlig, og de boligejere, der opvarmer med netop fjernvarme, har og får efterhånden derfor mere klimavenlig varme.

  Dog er der stadig besparelser at hente, hvis du er opmærksom på, at du ikke bruger unødig energi – netop ved at tjekke dit varmeforbrug løbendes.

Kilde: Rasmus Martens Jakobsen, energiekspert og direktør i Transition