GO'

Skal du finde dig i at blade fra naboens træ ender i din have?

Nedfaldne træer, nøgenhed og trampoliner. Der er mange ting, der kan lægge kimen til en nabostridighed, men hvem har egentlig loven på sin side?

Dagene er blevet kortere, vinden er taget til, og de sidste blade er ved at opgive kampen om at blive hængende på træerne.

Med efterårets komme trækker mange af os indenfor, men samtidig er det også højsæson for nabostridigheder om udendørsarealerne.

Hvert år får Videncentret Bolius i omegnen af 2500 spørgsmål fra boligejere, der handler om naboer. Størstedelen af dem kommer om foråret og her om efteråret.

Det fortæller Tine Nielsen, der er redaktør på Bolius’ brevkasse, Spørg Bolius, i 'Go’ aften LIVE'.

Om efteråret handler henvendelserne især om træer, der taber blade og grene ned i andre folks haver.

- Når du bor i et villakvarter, er det en betingelse, at der er træer og blade. Det skal man kunne tåle, siger Tine Nielsen og opfordrer til, at man lærer sin nabo at kende og får taget tingene i opløbet, så det ikke udvikler sig til en stor konflikt.

Træer og blade findes der ikke klokkeklare regler for, men det gør der for en lang række andre problemstillinger, der kan opstå hen over hækken. Bliv klogere på reglerne herunder.

Træer: Hvordan er reglerne, hvis ...

Blade fra naboens træ falder ind i din have?

Når man som i et villakvarter bor tæt, må man finde sig i ulemper som for eksempel nedfaldne blade. Selvom bladene kommer fra naboens træ, er de dit ansvar, når de er landet i din have.

Naboen har et kastanjetræ, hvor grenene hænger ind over din grund?

Man må som udgangspunkt ikke beskære naboens træer eller kræve, at de selv gør det, selvom der er grene, der hænger ind over ens grund. Er der tale om et kastanjetræ, kan det dog udgøre en sikkerhedsfare, og så må du faktisk gerne kræve, at naboen beskærer grenene over din grund.

Naboen har et træ, der skygger for din terrasse?

Der er ikke klare regler for, hvor meget et skyggende træ i naboens have må genere dig. Nogle sager om skyggende træer er endt i retten, og i nogle tilfælde har det betydet, at træet skulle beskæres til en vis højde, mens andre retssager er endt med en afgørelse om, at træet efterlades uberørt.

Bygninger, hegn og hække

Må du male bagsiden af naboens carport?

Hvis din nabo har en bygning, der står i skellet, er det kun ham, der har pligt og ret til at vedligeholde den.

Selvom det eksempelvis kun er dig, der kan se en grim bagside af en carport, må du altså ikke gøre noget ved det uden din nabos velsignelse.

Naboen har til gengæld pligt til at sørge for, at også bagsiden af deres bygninger har et pænt udseende. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at naboen har adgang til din grund. Hvis du ikke selv giver tilladelse, kan kommunalbestyrelsen give naboen råderet over din grund i en kortere periode.

Må du male plankeværket mellem dig og naboen?

Står der et plankeværk i skellet, er det dit ansvar at vedligeholde det på din side. Som udgangspunkt skal I blive enige om udformningen, men faktisk må du gerne male din side den farve, som du ønsker.

Hvor høj må hækken være?

Står der en hæk på skellet mellem dig og din nabo, er der tale om et såkaldt fælleshegn.

Du og din nabo må selv bestemme, hvor høj hækken skal være. Er det ikke muligt at blive enige, skal hækken som udgangspunkt være 1,8 til 2 meter høj.

Har du derimod en hæk på din side af skellet, må den højst være 1,8 meter plus afstanden fra skellet. Hvis den står en meter inde på din grund, må den derfor være 2,8 meter.

Hvem har ansvaret for at klippe hækken?

Står hækken på skellet mellem din og naboens grund, bliver den anset for at være et fælleshegn, og så deler I ansvaret for vedligehold og udgifter. Sådan en hæk har du ansvar for at klippe på toppen en gang om året. Hvor ofte du klipper din egen side, må du selv bestemme.

Står hækken derimod på din side af skellet, er den udelukkende dit ansvar. Efter tre år kan halvdelen af ansvaret dog overgå til naboen, hvis man ved et hegnsyn vurderer, at naboen har væsentligt nytte af hækken.

Har du planer om at ændre en hæk på din grund, skal du varsle naboen minimum en måned i forvejen.

Oprydning

Kan du kræve, at naboen rydder op i haven?

Ifølge Byggeloven har man pligt til at holde sin grund i ”sømmelig stand”. Rod i sig selv er dog ikke ulovligt, hvis det ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø, så almindeligt skrald og skrammel kan du ikke gøre noget ved.

Skal man fjerne ukrudt?

Naboens have er naboens, og derfor må han selv bestemme, om han vil luge ukrudt eller ej – også selvom det kan gøre lugningen i din have sværere.

Ukrudt må dog ikke ødelægge en hæk, der står i skellet, så hvis ukrudtet vokser gennem hækken og ud på din side, må du gerne fjerne de planter, der er inde i hækken. Du må dog ikke fjerne dem på den anden side.

Må naboen bruge plantegift ind mod din grund?

Der er ingen regler, der forbyder din nabo at bruge ukrudtsmidler i hækken eller under plankeværket ind mod din grund. Så længe han bruger lovlige midler, må han bruge dem, hvor det passer ham på grunden.

Skal man samle nedfaldne blade?

Ligesom det gælder for ukrudt, gælder det også for nedfaldne blade: Din nabos have er din nabos, og derfor må han selv bestemme, om han vil rive nedfaldne blade sammen og fjerne dem.

Blæser det op, risikerer du, at bladene blæser ind i din have, men det er en risiko, man må leve med, når man bor tæt.

Andre problemstillinger

Må du skræmme andres husdyr ud af haven?

Selvom hunde og katte kan finde på at strejfe rundt i nabolaget, er det faktisk ejerens ansvar at holde dem på egen grund.

Kommer dyrene alligevel ind i din have, må du derfor gerne jage dem væk med eksempelvis haveslangen.

Tidligere måtte man gerne efter gentagne advarsler aflive naboens kæledyr, hvis det kom ind i ens have. Sådan er det dog ikke længere – medmindre dyret er ved at angribe andre husdyr eller mennesker.

Hvad er reglerne for trampoliner?

Der er ingen regler for, hvor tæt på et skel en trampolin må stå.

Når man hopper på en trampolin, vil man ofte få et direkte kig ind til naboen, og selvom det kan være forstyrrende, er det faktisk ganske lovligt.

Må du gå nøgen rundt i din egen have?

Som udgangspunkt må du gerne være nøgen i din have.

Loven om blufærdighedskrænkelse gælder dog, selvom du er på din egen grund, så hvis naboer eller forbipasserende nemt kan kigge ind i din have, risikerer du at få en bøde.

Kan du gøre noget ved røgen fra naboens brændeovn?

Hvis du bliver generet af røgen fra din nabos skorsten, og man ikke kan finde et kompromis, kan man få hjælp hos kommunen.

Det er ikke sikkert, at kommunen går ind i sagen, men de har beføjelser til at kræve, at naboen forhøjer sin skorsten, bruger brændeovnen mindre eller bruger brændsel af en bestemt kvalitet.

Hør alle Tine Nielsen råd til godt naboskab i 'Go' aften LIVE' på TV 2 PLAY.