Her er Danmarks seks dårligste strande: Her skal du ikke bade

16x9
Badevandet ved seks strande i Danmark har fået klassifikationen "ringe" i 2015. Foto: Lars Rasborg / Scanpix Denmark

Du skal tænke dig godt om, inden du kaster dig i bølgen blå. Seks strande i Danmark fået stemplet "ringe" i en ny badevandsrapport.

Overordnet set ser det godt ud for kvaliteten af det danske badevand.

En ny badevandsrapport fra EU slår fast, at badevandet på mere end 98 procent af de danske strande er af tilstrækkelig kvalitet - og godt 86 procent får topkarakter.

Men seks strande er dumpet i 'kvalitetskontrollen'.

En gennemgang af kommunernes 'badevandsprofiler' for områderne viser, at der hovedsageligt er tale om "fækal forurening" - det vil sige e.coli eller coliforme bakterier, der stammer fra tarmen på mennesker eller dyr - der kan give diarré.

Spildevand ødelægger enkelte strande

Der var kun 0,7 procent af strandene, der havde dårlig vandkvalitet.

Det svarer til bare seks strande af de 918 målte strande.

Det drejer sig om Hessel i Vesthimmerland, 100 meter nord for Gl. Løgten Strandkro ved Kalø Vig nord for Aarhus, Christiansgave i Nordsjælland, Gerå Strand ved Aalborg Bugt samt Skuldbøl Strand og Bork Havn Surferstrand ved Ringkøbing Fjord.

Spildevand bliver til badevand

Ifølge Mikkel Hall, der er funktionsleder ved Naturstyrelsen, skyldes det dårlige badevand som regel spildevand, der bliver udledt. Oftest fra afsidesliggende feriehuse eller sommerhuse, der ikke er koblet på det generelle kloaknet.

- Det er ikke umiddelbart farligt at bade ved en strand, som er klassificeret som ringe. Men hvis der bliver lavet dårlige målinger to gange i træk, skal kommunen lukke stranden permanent, forklarer Mikkel Hall.

Det er sket på de to strande i Ringkøbing, som også sidste år fik dårlige målinger. 

Her kan du få et overblik over de strande i Danmark, hvor vandet har fået stemplet "ringe" i EU's seneste badevandsrapport.

Her er Danmarks dårligste badestrande

Her kan du læse kommunernes anbefalinger til, hvad man skal gøre, hvis man udsættes for vand, der er forurenet:

Fækal forurening:

Badning i vand, som er forurenet med spildevand, kan give diarré. Får man diarré efter badning, bør man søge læge.

Blågrønalger:

Blågrønalger er mikroskopiske alger, som kan producere giftige stoffer, der kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved badning, eller hvis man kommer til at sluge vandet. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte.

Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Høje koncentrationer af blågrønalger kan give kraftig misfarvning af vandet (beskrives typisk som ”maling-grønt”, ”grønt”). Skumdannelser i vandoverfladen kan også skyldes blågrønalger. Skyl med rent vand, hvis du får symptomer på huden efter badning. Søg læge ved symptomer efter badning. Undgå at hunde bader og drikker af vandet, hvis det er misfarvet. Hunde, som indtager vand eller slikker pelsen efter badning, kan få alvorlige forgiftninger på grund af blå- grønalger.

Helt generelt lyder rådet, at man bør undlade at bade, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Ved forrådnelse af de store mængder alger kan der udvikles store mængder sundhedsskadelige bakterier i vandet. Søg læge ved alvorlige symptomer efter badning.

Tang: 

Man bør undgå at bade, hvis vandet er uklart og lugter af råddent tang, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis der er større ansamlinger af tang.

Kemisk forurening:

I tilfælde af kemiske forureninger bør man ikke bade ved stranden.

Pollen:

Pollen er ikke giftig, men ved forrådnelse af store mængder pollen i vandkanten frarådes badning pga. store mængder bakterier i vandet.