Mad

Test afslører hormonforstyrrende kemi i flere dåsetomater

En test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi afslører, at det hormonforstyrrende stof bisphenol A findes i fem ud af otte dåsetomatprodukter.

Selvom etiketten på dåsen med tomat skriver økologisk, er det ikke nogen garanti for, at du ikke får uønskede stoffer i madlavningen.

Faktisk lader det til, at den stikprøvetest, som Forbrugerrådet Tænk Kemi har foretaget, at det er mere reglen end undtagelsen, at dåser med tomat indeholder det hormonforstyrrende stof bisphenol A.

Klik på dåserne her i mosaikken og se, hvilke dåser fra testen der indeholder bisphenol A.

T2Toolbox embed

En gammel nyhed

Selvom testen er dugfrisk, er problematikken med dåsernes indhold af bisphenol A ikke ny. Det gør ikke testen mindre berettiget, forklarer Stine Müller, projektleder og testansvarlig i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

- Det er en rigtig gammel traver, men da stoffet stadig bliver brugt i fødevareemballage, og det tager lang tid at ændre lovgivningen på området, er der behov for at sætte fokus på det.

- Lovgivningen er utilstrækkelig, og der er brug for virksomheder, som mindsker det problematiske stof i deres produkter, derfor giver det mening at se på det.

Skeptisk overfor testen

Ifølge EFSA (European Food Safety Agency) er der ikke nogen sundhedsrisiko ved indtagelse af bisphenol A i de tilladte mængder, som forbrugerne udsættes for.

Hos Dansk Supermarked, der tegner sig for tre af de testede dåser indeholdende bisphenol A, er man blandt andet derfor skeptisk overfor testen.

Carina Jensen, kvalitetschef i Dansk Supermarked Group forklarer, at deres produkter lever op til den gældende lovgivning, og at indholdet af stofferne ligger langt under grænseværdierne.

- Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet emballagernes indhold af blandt andet bisphenol A, F og S samt blødgørere. Emballagernes indhold er dog hverken lig med eller retvisende for fødevarens indhold, da Forbrugerrådet Tænk Kemi ikke har udført en decideret migrationsanalyse, der præcist beskriver, om stofferne overføres til fødevaren og i så fald i hvor høj grad.

- Vi mener, det risikerer at være mere vildledende end vejledende at anvende scenarier, der ikke er genkendelige fra virkeligheden, og dermed risikerer man at komme til at skræmme forbrugerne unødigt, siger hun.

Ifølge Carina Jensen skal forbrugere spise emballagen af 53 kg dåsetomater – svarende til 132 dåser om dagen – for at opnå grænseværdien på 600 µg/kg.

Den enkelte dåse er ikke problemet

Spørger man Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk, er det imidlertid ikke det enkelte stof, og det enkelte produkt alene, der er bekymrende, forklarer hun.

- Det er ikke den enkelte dåse, der er problemet. Problemet er, at vi bliver udsat for bisphenol A og andre hormonforstyrrende stoffer i mange produkter.

- Det er den samlede mængde, vi udsættes for, der er betænkelig. Derfor er det også svært at sige noget om grænseværdier for det enkelte stof. Dermed ønsker vi, at man støder mindst muligt på det, siger hun.

Blandt dåsetomaterne fra testen finder man også produkter fra Coop, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse, forklarer kvalitetschef for nonfood og kemi i Coop, Malene Teller Blume.

- Vi vidste godt, at der var BPA i det produkt, og det er noget, vi har stort fokus på. Vi er i gang med en større strategi for at udfase stoffet i alle vores produkter. Blandt andet er vores mærke Änglemark gjort helt fri for det.

- Men selvom vi ikke er i mål endnu med alle produkter, er vi tilfredse med, at mængden, der findes i produktet, er 100 gange under grænseværdien, og den vil stadig være 10 gange under grænseværdien, når reglerne inden længe strammes.

Ikke helt enkelt at lave om på

Meldingen fra Dansk Supermarked Group er, at man også her ser på, hvordan man kan optimere forskellige former for emballage, men det er ikke så enkelt, forklarer Carina Jensen.

- Vi er i tæt dialog med vores leverandører om at optimere emballager. BPA kan i visse tilfælde erstattes med andre kemiske stoffer, som i de fleste tilfælde dog ikke er lige så velundersøgt og sikkerhedsvurderet som BPA. Det er derfor ikke så enkelt blot at fjerne BPA, hvis man ikke har et bedre alternativ, og vi er ikke interesseret i at udfase BPA for enhver pris, siger hun.

Coops plan er at udfase brugen af bisphenol A i alle produkter, men her støder man også på, at overgangen er en problematisk manøvre, fortæller Malene Teller Blume.

- Der er sket en kæmpe udvikling, og det går i den rigtige retning. Fødevaresikkerhed og holdbarhed skal følge med, og vi er tilhængere af forsigtighedsprincippet.

- Men vi kigger på alternative emballager. Det er en udfordring, men det er noget, vi har stort fokus på, siger hun.