Mad

TJEK LISTEN: Så meget klimabelaster din bøf - og andre madvarer

Her kan du se klimaaftrykket for oksekød og andre fødevarer - og om økologi gør en forskel.

Et flertal af Det Etiske Råd mener, at danskerne bør gør mere for at nedbringe deres klimabelastninger og derfor anbefaler rådet mandag, at der kommer en afgift på oksekød.

Men hvor slemt er det egentlig at spise en bøf til aftensmaden?  

John Erik Hermansen er forskningsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, hvor der blandt andet forskes i miljøeffekterne af forskellige typer fødevarer.

Her ligger oksekød i toppen over de største klimasyndere på madområdet.

- Et kilo oksekød er ansvarlig for udledning af mellem 10 og 30 kilo CO2-ækvivalenter (omregning til CO2, red.), siger han til TV 2.

Det er dog ikke kun Danmarks cirka 500.000 malkekøer, der står bag en stor drivhusgasudledning. Det gælder alle drøvtyggere - også får og geder. 

I forbindelse med kvægs fordøjelse dannes drivhusgassen metan, som er væsentligt stærkere en CO2, og det er den største årsag til, at drøvtyggere har en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med kød fra andre dyr, fortæller John Erik Hermansen.

Herunder kan du se, hvor meget CO2 forskellige almindelige fødevarer er ansvarlige for:

T2Toolbox embed

Et slag i luften

Men selv om vi mindsker vores forbrug eller helt stopper med at spise oksekød i Danmark, vil det alene ikke få nogen betydning for verdens klimaproblemer, mener forskningslederen. 

- Det ville være et slag i luften, hvis det kun er i Danmark. Det har nul indflydelse, men omvendt tror jeg også kun, det er tænkt som en holdningsudmelding (fra Det Etiske Råd, red). Det ville i hvert fald ikke kunne ses i nogen statistiskker.

I rapporten fra Det Etiske Råd står der da også, at målet er at arbejde på fælles internationale tiltag "fordi problemet er overnationalt og udledninger ikke respekterer landegrænser. Derfor må en effektiv indsats være international, og medlemmerne opfordrer den danske regering til at arbejde for sådanne aftaler for at nedbringe fødevarernes klimabelastning".

Udnytter ressourcer

Samtidig står der i rapporten, at Danmark bør gå forrest og allerede nu indføre afgifter for forbrugeren. 

- Man kan ikke udelukke, at det kunne være trendsættende, og så ville det have indflydelse - men isoleret set ville det virkelig ikke have nogen som helst betydning, siger John Erik Hermansen, som peger på, at der er flere nuancer i debatten:

- Det er fuldstændig rigtigt, at der er en klimabelastning forbundet med oksekødsindtag. Men i nogle tilfælde udnytter drøvtyggerne ressourcer, man ellers ikke ville kunne udnytte.

Det kan eksempelvis være at spise græs på strækninger, hvor der er behov for at holde græsset nede, forklarer han.

- Derfor er det et dilemma mellem drivhusgasudvikling og biodiversitet, og man bliver nødt til at have det aspekt med også.

Derudover nævner John Erik Hermansen, at danskere spiser meget kød fra malkekvæg.

- På den måde er der ikke tale om en udledning af drivhusgasser, da vi ville producere det alligevel på grund af mælken. Derfor synes jeg, det er problematisk kun at sige, at oksekød er synderen. Hvis man ikke spiste oksekød, ville mælk også blive dyrere i CO2-belastning, så det er halvvejs en fri ressource. 

Økologi - gør det en forskel?

Sidst, men ikke mindst, svarer forskningslederen på, hvorvidt der er forskel på CO2-udledningen ved økologiske og ikke-økologiske produkter. 

- Hvis man tager koen, så er det mælk og oksekød, der kommer fra en mælkeproduktion, stort set det samme uanset om det er økologisk eller ej. Generelt vil man sige, at der simpelthen ingen forskel er, og det er rimeligt veldokumenteret, siger han.