Sponsoreret

Vil du gøre noget godt for klimaet? Så gå efter de her fødevarer

Coop logo
Betalt partnerskab med Coop

Annoncørbetalt indhold: Der kan være stor forskel på klimaaftrykket fra fødevarer. Derfor kan det betale sig at tænke sig om, når man handler.

Mange af de valg, vi træffer, påvirker det globale klima; fra det tøj, vi har på til de transportformer, vi vælger – og ikke mindst den mad, vi putter i munden.

Selvom man gerne vil handle klimavenligt, så kan det være svært at overskue, hvilke valg, man skal træffe i supermarkedet.

Betyder det noget, om du vælger ris eller kartofler til aftensmad? Og hvad med kødet, gør det overhovedet nogen forskel, om det er svin eller kylling, du stikker gaflen i?

Om samarbejdet (COOP)

Denne artikel er en del af en artikelserie, der præsenteres i samarbejde med Coop.

Jørgen E. Olesen, som er forsker og professor på Institut for Akroøkologi ved Aarhus Universitet, har i mere end 30 år beskæftiget sig med drivhusgasudledninger fra landbruget. Ifølge forskeren er det muligt sænke sit klimaaftryk via de valg man træffer - man skal bare vide, hvor man skal sætte ind.

Skær ned på kødforbruget

Oksekød står for omkring halvdelen af den årlige udledning af CO2 fra privat fødevareforbrug.

Jørgen E. Olesens anbefaling, hvis du vil gøre noget godt for klimaet, lyder ganske enkelt:

Madpyramiden giver også mening for klimaet

Madpyramiden blev lanceret af Coop i 1976 for at hjælpe folk med at spise en bedre og mere varieret kost. Den er løbende blevet opdateret med den nyeste viden om kost og sundhed, og nu er den også klimavenlig. Spiser du efter Madpyramiden, kan du nemlig i gennemsnit spare klimaet for 25% af den CO2, der kommer fra din mad. Læs mere om Madpyramiden og hvordan den kan hjælpe dig til at spise mere klimavenligt her.

- Hvis vi havde større fokus på at købe dansk og skære ned på kødforbruget, så kunne vi nok komme et godt stykke hen ad vejen.

Det kan være svært at sætte præcise tal på effekten af den indsats, som Jørgen E. Olesen foreslår, men ifølge en rapport fra den grønne tænketank Concito, der udkom tidligere i år, har et internationalt klimaprojekt en planterig diæt som den fjerde vigtigste klimaløsning ud af i alt 100.

I rapporten fastlår Concito blandt andet, at kød og mejeriprodukter udgør hele 75 procent af en gennemsnitsdanskers samlede, årlige udledning af CO2-ækvivalenter fra privat fødevareforbrug. Oksekød alene står for omkring halvdelen. Det gør altså en stor forskel, hvis man spiser mindre kød.

C02-ækvivalent er den enhed, man bruger til at kunne sammenholde effekten af forskellige drivhusgasser på den globale opvarmning.

- Oksekødet er det store problem, siger Jørgen E. Olesen og tilføjer:

- Fjerkræ og svinekød er mindre belastende, og her er der ikke den store forskel.

 • Klimaaftryk per kilo danskproduceret vare (kg CO2 per kilo vare)

  13.9
  4.6

Data stammer fra ”Tabel over fødevarers klimaaftryk” af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, udgivet i 2016 – og ”Klimavenlige madvaner” fra Concito, udgivet i 2019. 

Flere grunde til fødevarers klimaaftryk

I Europa kommer omkring en fjerdel af de samlede CO2-udledninger fra fødevarer, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. I Danmark er tallet en smule lavere, men fødevarer udgør stadig en ret stor del af udledningerne, som er med til at påvirke det globale klima.

At fødevarer har så massivt et klimaaftryk, er der flere grunde til, forklarer Jørgen E. Olesen:

- Den primære er, at landbruget optager en meget stor del af verdens dyrkbare landareal.

En stor del af fødevareproduktionen på verdensplan kommer fra landbrug, og det sætter et markant klimaaftryk.

Gødning af jorden og husdyr bidrager også med udledning af metan og lattergas, som er to af de primære drivhusgasser, forklarer den aarhusianske forsker og professor.

Få en gratis plakat med Madpyramiden hos Coop

Coop har lavet et særtryk af den nyeste opdaterede Madpyramide, og du kan hente en gratis plakat i følgende af Coops butikker: SuperBrugsen, Kvickly, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen og Fakta, så længe lager haves. Læs mere om Madpyramiden og hvordan den kan hjælpe dig til at spise mere klimavenligt her.

- Når man fjerner skovarealer til ny landbrugsjord, sker der også en udledning af CO2, fordi det kulstof, som ellers er bundet i skov og vegetation bliver omsat og udledt, tilføjer han.

Køer og andre drøvtyggere som lam og får udleder også metan, når de omsætter deres føde, og derfor har mejeriprodukter også et højt klimaaftryk sammenlignet med plantebaserede alternativer.

 • Klimaaftryk per kilo danskproduceret vare (kg CO2 per kilo vare)

  10.6
  1.6

Husk madspildet

Udover klimavenlige indkøbsvaner, så er madspild også et vigtigt sted at sætte ind, hvis du vil være mere klimavenlig. Selvom vi danskere ifølge Miljø & Fødevareministeriet har reduceret vores samlede madspild fra 2011 til 2017 med 14.000 tons, svarende til en reduktion på otte procent per person, så er det stadig store mængder, der hvert år ryger i vores skraldespande.

På førstepladsen over fødevarer, vi smider ud, kommer frugt og grønt med 41 procent. Næstmest spildte vare er kød og kødprodukter med 24 procent tæt efterfulgt af brød og kager med 20 procent. Til sidst kommer tørvarer, som står for 10 procent og mejeriprodukter med fem procent.

Frugt og grønt topper listen over fødevarer, danskerne smider ud efterfulgt af henholdsvis kød- og mejeriprodukter.

Der er altså gode grunde til at få spist, hvad du køber, så store dele ikke ender som skrald. Jørgen E. Olesen er enig i, at madspild er et vigtigt sted at sætte ind, men han minder om, at det vigtigste er, at vi gør mange ting på samme tid.

- Det er ikke enten eller – det er både og, siger han og tilføjer:

- Hvis vi skal løse alle klodens udfordringer, så er det ikke nok, at vi ændrer vores forbrugsmønstre. Det er ikke nok, at landbruget ændrer deres produktionsmetoder. Det er ikke nok at reducere madspild. Vi er nødt til at gøre det hele – og alle må gøre en indsats.

Vælg mere dansk

Dansk landbrug har generelt et stort fokus på at nedbringe deres klimaaftryk, og derfor kan det godt betale sig at vælge de danske varer, mener forsker Jørgen Eivind Olesen

Mange af de fødevarer, vi importerer - som for eksempel kaffe, bananer og anden eksotisk frugt – kommer fra lande, hvor udledningerne kan være højere end herhjemme. Og så betyder transporten hertil også noget i klimaregnskabet.

For at undgå den klimabelastende transport af fødevarer anbefaler han, at vi spiser flere danske – og gerne sæsonbaserede – varer:

- Jeg synes, man skal prøve at gå efter danske fødevarer, hvis det er muligt, for så har man en smule sikkerhed for, at det er produceret under ordentlige forhold med lav klimabelastning og lavt pesticidforbrug også.

Den danske nationalspise kartoflen er i klimasammenhæng også et godt valg sammenlignet med ris, som udover at blive transporteret hertil fra Asien også er en afgrøde, der udleder store mængder metangas.

 • Klimaaftryk per kilo danskproduceret vare (kg CO2 per kilo vare)

  0.2
  3.3

Data stammer fra ”Tabel over fødevarers klimaaftryk” af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, udgivet i 2016 – og ”Klimavenlige madvaner” fra Concito, udgivet i 2019.

Der findes forskellige måder at opgøre fødevarers klimaaftryk, og tallene varierer afhængig af, hvor mange faktorer, der er indregnet. Men i de fleste af tabellerne er rækkefølgen fra mindst til mest klimabelastende nogenlunde ens, selvom de specifikke tal kan variere.

Seks gode råd til dig, der vil handle klimavenligt

 1. Undgå madspild

  Madspild belaster klimaet mere end oksekød. Det viser en rapport fra Aarhus Universitet og DTU i år. Ifølge rapporten øger madspild danskernes CO2-udledning med 14 procent, og det er derfor en rigtig god idé kun at købe mad ind, som du ved, du får spist.

 2. Kylling fremfor okse

  Sammen med lammekød, topper oksekød listen over de mest klimabelastende fødevarer. Men der er forskel på, hvilken type oksekød, du vælger, fortæller Jørgen E. Olesen. Udskæringer som ribeye, roastbeef eller culotte er nemlig værre end hakket oksekød, da sidstnævnte ofte kommer fra malkekvæg, hvor den del af drivhusgasserne tillægges mælkeproduktionen.

 3. Kartofler fremfor ris

  Den gode gamle kartoffel har i mange år fået hård konkurrence fra ris og pasta på de danske spiseborde. Men ud fra et klimahensyn er der er god grund til at overveje kartoflen frem for andre stivelsesholdige alternativer.

  Kartoflens klimaaftryk per produceret kilo er nemlig hele 16 gange lavere end for eksempel ris, som enten kommer fra Italien eller helt fra Kina og Thailand.

 4. Fersk fremfor frossen fisk

  Dansk og lokalfanget er ifølge Jørgen E. Olesen en god tommelfingerregel, når du skal købe fisk. Men det er generelt svært at vurdere klimaaftrykket fra fisk og skaldyr, forklarer han. Det hænger sammen med de mange faktorer, der spiller ind, fra fangst- og nedkølingsmetoder til det brændstof, der bliver brugt.  Det er generelt bedre at spise fersk fremfor nedfrossen fisk. Og så har sild, torsk og muslinger et lavere klimaaftryk end for eksempel frosne, pillede rejer, hummer og fileret fladfisk. 

 5. Plantebaserede og almindelige mejeriprodukter

  Der findes en lang række plantebaserede alternativer til mejeriprodukter, lavet på komælk. Men ernæringsværdien er ikke stor i de produkter, og af den grund anbefaler Jøren E. Olesen, at man overvejer et moderat forbrug af traditionel ost og mælk for eksempel. Det kan så kombineres med planteprodukter. 

 6. Dansk fremfor udenlandsk frugt og grønt

  Gå efter dansk, sæsonbaseret frugt og grønt, hvis du vil gøre klimaet en tjeneste. Danske æbler og pærer står for en meget lavere CO2-udledning end frugt og grønt, der er kommet hertil med fly. De kan have et klimaaftryk, som er helt op til 50 gange så stort. Det viser tal fra Concitos rapport. 

Kilder: ”Tabel over fødevarers klimaaftryk” af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, udgivet i 2016, ”Klimavenlige madvaner” fra Concit, udgivet i 2019,