Samliv

Ja, de ældste søskende er klogest - men så kloge er de altså heller ikke

Din plads i søskendeflokken er afgørende for både intelligens, humor, parforhold og arbejdsliv. Det er i hvert fald det, eksperter i årevis har troet. Men en ny videnskabelig undersøgelse gør oprør mod disse antagelser, skriver forskning.no.

Forskellene på de ældste og yngste i flokken er nemlig slet ikke så store.

Det nye studie har ikke kunne se forskel på personlighedtræk, når man måler i forhold til, om folk er de yngste, mellemste eller ældste i søskendeflokken. Men i forhold til intelligens var der et udslag.

Forskere: Det er en myte

Studiet, som er lavet på universitetet i Leipzig, viser, at storesøstre og storebrødre er en smule klogere end deres yngre søskende. Og hvis der er flere søskende i flokken, daler intelligens en lille smule i takt med rækkefølgen.

I alt har man målt på intelligensen hos 20.000 personer, og her viste det sig, at i seks ud af ti søskendeflokke var den ældste den klogeste. Så ja, den ældste er den klogeste i mange tilfælde, men det er slet ikke så udpræget et træk, som man hidtil har troet.

Faktisk strækker forskerne bag undersøgelsen til at sige, at de det er en myte, at nummeret i søskendeflokken har betydning for ens egenskaber.

Herunder kan du læse om de forskellige kendetegn, du har som medarbejder alt efter, hvilket nummer du har i søskenderækken baseret på tidligere forskning.   

Den ældste er lederen

Som den ældste i søskenderækken er du god til at tage føringen og vil fungere godt på jobbet som den klassiske ledertype.

I søskendeflokken har du nemlig været vant til at være den, der skulle passe på de andre, bestemme over dem og tage dem steder hen, når forældrene ikke var der. Derfor er det i en gruppe naturligt for dig at være den ansvarlige og den, som tager føringen.

Du adskiller dig også fra dine andre søskende ved, at dine forældre fra starten har lagt forventningerne over på dig. Derfor har du, ifølge John Andersen, en indbygget ambition.

- Det gør den ældste samvittighedsfuld og pligtopfyldende, som måske også kan blive for meget nogle gange. Det samme gælder, når de er styrende og bestemmende, siger han.

Som den ældste har du som medarbejder følgende karaktertræk:

 • En styrende og bestemmende adfærd
 • Tager initiativer
 • Går forrest

Mellembarnet er 'teamplayer' 

Hvis du er mellembarn, er du god til at arbejde for andre i et team, men uden at det er dig, der tager lederrollen. Mellembarnet skal nemlig have andre til at gå foran sig og har derfor også svært ved at arbejde solo. Til gengæld er du en fremragende 'teamplayer.'

Det ses blandt andet, at det er mellembørnene, der løser konflikterne. De har nemlig en højere emotionel og social intelligens. Derfor kan omsorgsfag også være relevant for mange mellembørn.

- De er bedre til at aflæse spillet omkring middagsbordet og se, hvordan de bringer sig selv i spil. Derfor er der højere grad af empati og indlevelsesevne hos mellembarnet, siger John Andersen.

Som mellembarn i en søskenderække er du den, der skaber harmonien ved at mægle mellem alle i familien. På den måde er du i stand til at orientere dig i flere retninger.

Som mellembarnet har du følgende karaktertræk som medarbejder:

 • Teamplayer
 • Omsorgsfuld
 • Konfliktløser

Den yngste er ’easy-going’

Familien yngste har ikke på samme måde oplevet forældrenes forventninger som den ældste og har således ikke den indbyggede drivkraft til at skulle præstere og blive til noget. Derfor opfattes de ikke som særligt ambitiøse. De går i stedet efter de jobs, de synes, der er sjove og skaber deres egen måde at fungere på, når de er på jobbet.

- De har været vant til, at tingene bliver gjort for dem. Derfor kan de godt forvente det samme på jobbet, og de er ikke bange for at spørge om hjælp og vise usikkerhed. De tager ikke tingene så tungt, siger Majken Matzau.

De er i mange år blevet set som nogle, der ikke skulle sætte sig på lederrollen, men både Majken Matzau og John Andersen ser nu et skift. Ifølge John Andersen er det fordi, organisationer efterspørger nogle andre kompetencer hos lederne end tidligere.

- Man har brug for den ledertype, der skruer ned for sig selv og mere op for gruppen. Én, der kan fornemme relationerne og dynamikken i gruppen. De skal kunne se, hvordan man bedst får bragt de forskellige kompetencer i spil og se, motivere og høre medarbejderen. Og det er mere de små, der er i stand til det, siger John Andersen.

Derfor er det ikke den traditionelle lederrolle, som den yngste skal gå efter men i stedet den moderne, som er præget af coaching.

Ifølge Majken Matzau er den yngstes evner som leder, at de kan få ting til at ske med nogle andre mekanismer, end de ældste kan.

- Typisk arbejder de mellem linjerne og kan få ting til at ske igennem det sociale i stedet for med instruktioner, kommandoer og styringer. De yngste gør det i stedet gennem charme, uformelle relationer og ved at bede om hjælp, siger hun.

Som den yngste har du som medarbejder følgende karaktertræk:

 • Ansvarsfri
 • ’Easy-going’
 • Charme

Enebarnet er selvstændigt

Ifølge John Andersen er det specielle ved enebørnene, at de ikke har erfaringen med at være en del af en gruppe, fordi de ikke har lært det ligesom børn med søskende. Det gør også, at enebarnet ikke har det samme behov for at sidde i storrumskontor, som personer fra søskendeflokke ellers kan have.

- Det betyder, at de langt henad vejen er i stand til både at være sig selv og vælge en gruppe til. Men mange gange kan det ske, at de bare sætter automatpiloten til i en gruppe. De tænker, at det er nok er sådan, det plejer at være. Og det kan være en udfordring, fortæller han.

Enebørnene har til gengæld nogle andre fordele.

- De har ofte et rigt indre univers. De har været vant til at motivere og inspirere sig selv, fordi de læser mange bøger. I vores tid er det nok mere computerspil, de bruger tiden på. Det betyder i hvert fald, at de typisk er gode på egen hånd, siger Majken Matzau.

Som den yngste har du som medarbejder følgende karaktertræk:

 • Selvstændig
 • Mange af de samme karaktertræk som den ældste.