Samliv

Syv årsager: Derfor er det så svært at være både mor og karrierekvinde

Det kan være svært at forene et liv som karrierekvinde med et liv som mor. Begge dele kræver sin kvinde tidsmæssigt, men faktisk er der også en række indgroede mønstre i samfundet, der gør, at de to roller kan være svære at forene.

Det har Lisbeth Odgaard Madsen skrevet en bog om, der hedder 'Ambitiøse mødre'. Hun har på egen krop oplevet, hvordan et job som rådgiver i eksport og marketingskommunikation blev lidt af en udfordring at passe sideløbende med at drage omsorg for hendes lille datter.

- Ligestillingsdebatten og familieidealerne har i de senere år bevæget sig længere og længere i hver sin retning, og det gør, at det forventes af kvinder, at de matcher deres mænd i arbejdsfokus, men samtidig hylder gammeldags husmorværdier i deres familiefokus. Og det lader sig ganske enkelt ikke gøre, siger Lisbeth Odgaard Madsen.

Lisbeth Odgaard endte med at sige op og dedikere sig til "jobbet" som mor, men undervejs gjorde hun sig flere overvejelser om, hvorfor det er så svært at kombinere arbejde og mor-livet. Ud fra hendes erfaringer har hun sammen med ligesindede og eksperter udarbejdet syv årsager til, hvorfor det er så svært at mestre regneark og møder sideløbende med børnepasning og madlavning. De syv punkter er en manual til at tage bevist stilling.

 1. Ambitioner to steder

  Mænd og kvinder har faktisk lige høje ambitioner. Undersøgelser peger endda på, at kvinder har højere ambitioner, når de er færdiguddannede. Men når kvinder går på barsel, sker der ofte noget, for så finder de et andet sted end jobbet, hvor det giver mening at have ambitioner - nemlig familien. Derfor skal de ambitiøse kvinders tid pludselig fordeles to steder. Det problem har mændene ikke, fordi de ofte ikke får lov at opleve barslen og mærke, hvordan det kan give mening også at have ambitioner på familiekontoen.  

 2. Forventninger trumfer ligestilling

  De forventninger, der er til mor-rollen stemmer ikke overens med den måde, samfundet er indrettet på. Forventningerne er, at faren er skaffedyr, mens moren er omsorgsgiver, og de forventninger ligger så dybt i os, at de overtrumfer ligestillingsidealet, og dermed kommer der et mismatch.  

 3. Mødre som rollemodel

  Vi spejler os ofte i vores egne forældre og dermed også den måde, vores egen mor har varetaget moderskabet på. Problemet ved det er, at de gamle idealer ikke passer sammen med det liv, de karrierebevidste og højtuddannede kvinder lever i dag. For 30 år siden var der slet ikke så mange kvinder med karriere og lange uddannelser.  

 4. Succesen er på jobbet

  Gennem mange år har arbejdspladsen været set som den platform, hvor man kan opnå succes, fordi samfundet bygger på maskuline værdier. Derfor giver det for mange kvinder ikke anerkendelse at være en succes i hjemmet, og derfor har mange svært ved at give slip på jobbet, hvor de kan få anerkendelse.  

 5. Neurologisk ommøblering i hjernen

  Det er ikke kun kroppen, der forandrer sig under en graviditet og fødsel - det gør hjernen også. Hjernen er nemlig så smart indrettet, at den hjælper moren ved at danne det, man populært sagt kalder et moderinstinkt. For mange kvinder kommer den neurologiske forandring bag på dem, og den kan være svær at acceptere. Men ved at arbejde med de moderlige følelser, kan vi få en forståelse for dem istedet for at lade dem skabe splittelse i os.  

 6. Perfektion på alle fronter

  Mange kvinder forsøger at leve op til den bedste udgave af sig selv inden for alle området. Det føler de, at de skal for at blive elsket. Dermed bliver kvinder udsat for et enormt pres for dem selv - de vil både være de perfekte mødre og de perfekte karrierekvinder, men det er altså svært at levere topkarakterer på alle fronter.  

 7. Gensidig trivsel

  Der er en særlig forbindelse mellem moren og barnet, fordi de i så mange måneder under barslen har gået op og ned af hinanden. Derfor er morens og barnets trivsel også afhængige af hinanden, og det kan blive et problem, når barnet starter i vuggestue, for hvis barnet ikke trives eller har mange sygedage, vil moren heller ikke trives på jobbet. Omvendt vil barnet heller ikke trives, hvis moren ikke trives, så derfor er kvinder nødt til at slutte fred med deres valg og prioriteringer i forhold til job og barn.