Samliv

Jesper har ikke set sin søn i fem år - nu har han fået forældremyndigheden

Se 'Go' morgen Danmark' på TV 2 PLAY.

'En historisk og principiel afgørelse' bliver dommen i Jesper Simonsens sag kaldt. Han har netop fået forældremyndigheden over sin søn efter flere års adskillelse.

I fem år har Jesper Simonsen ikke set sin nu ni-årige søn, fordi han af sin søns mor blev anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod den dengang 3-årige søn.

Kort tid efter anklagerne ophørte samværet mellem far og søn, og siden da har de ikke set hinanden.

- Det var en periode med stor bekymring fra min side og uvidenhed. Jeg ved jo ikke, hvad han tænker på, eller hvordan han har det. Samtidig var det også en periode med sorg og stort savn, fortæller Jesper Simonsen i 'Go morgen Danmark'.

Anklaget for pædofili

Siden har politiet og en børnepsykolog afvist, at pædofili-anklagerne havde noget på sig. Jesper Simonsen har derfor gentagne gange søgt Statsforvaltningen om samvær med jævne mellemrum, men har fået afslag på grund af forhøjet konfliktniveau. Derfor blev sagen taget videre til Københavns Byret, hvor advokat Karina Hedegaard Hansen har ført sagen.

Og retten endte med at tilkende Jesper Simonsen forældremyndigheden, hvilket ikke er normal retspraksis. I sådanne sager plejer den forælder, der har samvær med barnet at vinde sagen.

- Retten har vurderet, at selvom barnet er mest og tættest knyttet til sin mor, så vælger man alligevel at give faren den fulde forældremyndighed, fordi man mener, at det er bedst for barnet i det lange løb, at barnet ser både sin far og sin mor og har kontakt til begge, forklarer advokat Karina Hedegaard Hansen.

Skal stadig se sin mor

Dommen er blevet anket til Østre Landsret. Såfremt Landsretten holder fast i Byrettens dom, skal Jesper Simonsens søn hjem til ham og bo efter fem års adskillelse. 

- Jeg er ikke interesseret i at flytte min dreng væk fra hans mor overhovedet. Tværtimod ønsker jeg ønsker jeg, at han skal bibeholde alle de interesser, han har - skolen, hobbyer og kammerater. Jeg tænker, det er en kæmpe bonus for ham lige pludselig at have to forældre i sit liv, forklarer Jesper Simonsen.

Sammen med sin advokat Karina Hedegaard Hansen og Statsforvaltningen vil han, hvis dommen stadfæstes, forsøge at finde frem til en ordning, så der kommer en glidende overgang for sønnen.

'Go' morgen Danmark' har forsøgt at få en kommentar fra moderen til Jesper Simonens søn, men hun har ikke ønsket at medvirke.