Samliv

Undersøgelse overrasker: Mødre i denne aldersgruppe får sundere og klogere børn

Stik imod de generelle formaninger har forskere nu fundet ud af, at der kan være store fordele ved at få børn i en sen alder.

I lang tid har formaningerne lydt, at vi skal tidligere i gang med at få børn, da fertiliteten daler med alderen. Og det er et problem, fordi danskerne bliver ældre og ældre, før de får børn. Lige nu ligger gennemsnitsalderen for førstegangsfødende på 29 år.

Men nu har et hold forskere fra Max Plank-instituttet i Tyskland og London School of Economics fundet ud af, at børn af ældre mødre ofte er sundere, højere og bedre uddannde end børn af yngre mødre. 

De børn med det højeste uddannelsesniveau er dem, hvor mødrene har været mellem 30-34 år. Selv for de børn, der er født af mødre over 40 år, er der også tendens til, at børnene er meget veluddannede i forhold til børn født af mødre under 24 år.

Dansk Fertilitetsselskab: I skal ikke vente

Studiet er lavet ud fra en undersøgelse af 1,5 millioner svenskere født mellem 1960 og 1991. Forskerne mener, at resultaterne kan overføres til andre europæiske lande med lignende levevilkår som i Sverige, hvilket vil sige, at det er sammenligneligt for danskere. Det skriver forskerne i Population and Development Review, hvor studiet er udgivet.

Hos Dansk Fertilitetsselskab mener de dog ikke, at den nye forskning giver anledning til, at kvinder skal vente med at få børn.

- Vi kan ikke anbefale kvinder, at vente til de bliver ældre med at få børn, fordi fertiliteten daler med stigende alder, siger Elisabeth Carlsen, formand for Dansk Fertilitetsselskab.

Vi er mindre opmærksomme på positive effekter

I studiet har man blandt andet undersøgt forskellen på søskende, der er født i forskellige årtier, og her viste det sig, at de yngre søskende var mere tilbøjelige til at tilbringe mere tid i uddannelsessystemet.

Forskerne bag studiet mener, at forskellen på søskende, skyldes samfundsudviklingen - både socialt og miljømæssigt - der gør, at barn nummer to har bedre forudsætninger.

- De fordele, som der er ved at blive født i et senere år, opvejer de enkelte risikofaktorer, som der også er ved at blive født af en ældre mor. Derfor bør vi få et mere avanceret syn på moderens fødselsalder. Vordende forældre er typisk udmærket klar over de risici, der er forbundet med en sen gravitiet, men de er mindre opmærksomme på de positve effekter, siger Mikko Myrskylä, der står bag studiet.

De ricisi, der er forbundet med en sen gravititet, er Downs syndrom og at barnet senere i livet udvikler Alzheimers, får forhøjet blodtryk eller diabetes.

Undersøgelsen siger mere om samfundet

Formanden for Dansk Fertilitetsselskab mener dog ikke, at de positive effekter hos børn af ældre mødre er målbare.

- Undersøgelsen er jo lavet, hvor levestandarden var dårligere end i dag. Samtidig er det svært at sige, hvad der er årsag og virkning, for der vil eksempelvis være en tendens til, at kvinder, der får børn i en sen alder også er mere veluddannede og har gjort karriere, før de får børn, og der får børnene jo en arv med, siger Elisabeth Carlsen, formand for Dansk Fertilitetsselskab og uddyber:

- Undersøgelsen kan ikke sige, at børn, der er født af ældre mødre, er mere begavede, for den siger egentligt mere noget om samfundsudviklingen.