Sandheden om vores au pair

Se regnestykket: Så meget tjener en au pair, når det hele regnes med

Hvor stor er forskellen på en au pairs lommepenge og en serviceassistents løn? Få svaret her.

Debatten om en au pairs løn - eller "lommepenge", som det kaldes officielt - dukker med jævne mellemrum op i medierne. Senest i forbindelse med TV 2-serien 'Sandheden om vores au pair', der følger tre velstillede, danske familier med au pair.

For er der tale om, at vi med au pair-ordningen udnytter fattige piger fra tredjeverdenslande som for eksempel Filippinerne? Eller får en au pair i virkeligheden en fair betaling for sit arbejde?

Ifølge fagforeningen FOA bør en au pair aflønnes efter samme overenskomst som en dansk serviceassistentelev over 18 år. Det er nemlig den faggruppe, der bedst kan sammenlignes med au pair-funktionen, når det gælder arbejdsopgaver som rengøring, madlavning og børnepasning.

Men hvis man laver et konkret regnestykke, hvor au pair-lønnen stilles over for serviceassistentelevens ditto, er resultatet ret overraskende. 

Kost og logi har stor værdi

Efter den nuværende lovgivning skal danske værtsfamilier betale deres au pair et månedligt beløb på minimum 4.150 kroner for maksimum 30 timers ugentligt arbejde. Det svarer til en årsløn på 49.800 kroner.

Men da au pairen samtidig bor og spiser gratis hos den familie, som hun eller han er tilknyttet, regnes det også med som en del af lønnen.

Au pair-ordningen

 • Au pair betyder "på lige fod", og ordningens formål er kulturel udveksling.
 • Au pairen skal være fyldt 17 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet, og den daglige arbejdstid skal være på minimum 3 og maksimum 5 timer, det vil sige mellem 18 og 30 timer om ugen. Au pairen skal have mindst halvanden fridag om ugen.
 • En au pair må udføre lettere husarbejde og børnepasning på lige fod med husets øvrige medlemmer.
 • Til gengæld for sit arbejde får au pairen kost og logi, lommepenge (minimum 4.150 kr. om måneden) og adgang til at følge sprogkursus på sprogskoler.

Helt konkret er værdien af kost og logi fastsat til 39.170 kroner om året, mens den skattepligtige værdi af fri bolig beløber sig til 11.795 kroner.

Når disse beløb lægges oveni au pairens lommepenge, giver det en månedsløn før skat på 7.414 kroner.

Derudover får au pairen betalt ferie, forsikring, sprogkursus samt rejseudgifter tur-retur af værtsfamilien. Ligesom de fleste au pairer kommer gratis med på familiens ferierejser.

Forskellen er 1.205 kroner

Da en serviceassistentelev normalt arbejder 37 timer om ugen, er månedslønnen ikke direkte sammenlignelig med en au pairs.

Men omregner man til en 30 timers arbejdsuge, skal serviceassistenteleven efter overenskomsten have en månedsløn før skat på 8.619 kroner. 

Så hvis man sammenligner de to brutto-månedslønninger på henholdsvis 7.414 og 8.619, er det naturligvis serviceassistenteleven, der tjener mest. Men ud af den kontantløn, der er tilbage efter skat, skal han eller hun jo selv betale for mad og bolig.

Hvad er en serviceassistent?

 • En serviceassistent arbejder på hospitaler, skoler, i virksomheder og private hjem.
 • Uddannelsen varer fra halvandet til to år og tilbydes på en række erhvervsskoler.
 • Jobbet omfatter blandt andet rengøring, lettere kantinearbejde, indkøb og varebestilling, transport af og assistance til patienter, medvirken ved genoptræning, anretning af mad og drikke samt lignende praktisk opgaver.
 • Der uddannes årligt 400-500 serviceassistenter, og FOA har p.t. omkring 1.700 af dem som medlemmer.

Forskellen på lønningerne, når kost og logi indregnes hos au pairen, er altså forholdsvist lille, nemlig 1.205 kroner. 

Det betyder, at au pairens nuværende lommepenge på 4.150 kroner med en forhøjelse på 1.205 kroner om måneden til i alt 5.355 kroner ville svare til en overenskomstmæssig korrekt løn, ifølge FOA. 

Se udvalgte tal for en au pair og en serviceassistentelev i tabellen nederst på siden. Tallene er beregnet af FOA.

FOA-formand: Et lille beløb med stor betydning

Ifølge Dennis Kristensen, som er formand for FOA, ville det være helt på sin plads, hvis au pair-lommepengene blev forøget med yderligere 1.205 kroner.  

- Nogle vil måske sige, at det er et lille beløb. Men man skal jo tænke på, at det også er en lille løn, det handler om. Det svarer til næsten en femtedel af en au pairs løn, siger Dennis Kristensen til TV 2 og tilføjer.

- Forestil dig, at du skulle undvære 20 procent af din løn. Ville du så ikke selv synes, at det havde en stor betydning?

FOA-formanden understreger samtidig, at au pair-lommepengene er skattepligtige, og at et beløb på 5.355 kroner derfor typisk vil skulle beskattes med cirka 1.010 kroner (beregnet ud fra skattesatsen i Københavns kommune).

Flere vigtige indsatsområder

Men selv om Dennis Kristensen ville være ret godt tilfreds, hvis au pairerne fik løn efter overenskomst for deres arbejde, mener han, at der fortsat er en række vigtige indsatsområder på au pair-området.

Au pair-rettigheder, indført i 2015

 • Betalt rejseudgift af værtsfamilien ved indrejse, hvis au pairen kommer fra et land udenfor Europa.
 • Betalt danskundervisning for 5000 kroner, som tidligere blev betalt af det offentlige. 
 • Lommepenge er hævet fra 3250 kroner til 4150 kroner om måneden.
 • En halv ekstra fridag, så au pairen har halvanden fridag om ugen.
 • Ret til at holde fri på alle officielle, danske helligdage.
 • Mulighed for at afholde ferie efterhånden, som den optjenes.
 • En måneds ekstra ophold for at finde en ny værtsfamilie i tilfælde af, at au pair-kontrakten opsiges.
 • Lommepenge i en måned efter eventuel opsigelse.

- Der er stadig en del ting, der bør ændres. Den væsentligste problemstilling er, at det i dag er værtsfamilien, der har opholdstilladelsen til au pairen, og ikke au pairen selv. Det betyder, at værtsfamilien til enhver tid kan trække i nødbremsen og sende en au pair hjem. Det giver en skæv magtfordeling, mener Dennis Kristensen.

Ifølge FOA-formanden burde det desuden være tilladt for en au pair at arbejde mere end de 30 timer ugentligt, som au pair-ordningen i dag tillader. Og vel at mærke til en helt almindelig løn og på helt almindelige vilkår. 

Se tredje og sidste afsnit af 'Sandheden om vores au pair' onsdag kl. 20.00 på TV 2 - eller lige nu på TV 2 Play.