Samliv

Efter 'Da vi ramte loftet' - sådan går det de medvirkende i dag

Et halvt år efter de sidste optagelser til tv-serien er der sket en hel del for Naima, Eva, Jesper og Carina, som blev ramt af kontanthjælpsloftet.

Den 1. oktober 2016 indførte regeringen et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte fra det offentlige. 

Samtidig trådte den såkaldte 225 timers-regel i kraft for at sikre, at det "skulle kunne betale sig at arbejde", som politikerne argumenterede.

I alt blev 33.000 danskere ramt af de nye kontanthjælpsregler, og blandt dem var ægteparret Jesper og Carina Martinus fra Spjald i Vestjylland, og de to enlige mødre Naima Yousri fra Randers og Eva Leonhardt fra Næstved.

TV 2s programserie 'Da vi ramte loftet' fulgte de tre familier i fire måneder efter stramningen af reglerne.

Og hvad der er sket de medvirkende i programserien siden februar 2017, hvor optagelserne sluttede, kan du læse her nedenfor.

Se introvideo til 'Da vi ramte loftet' øverst i artiklen.

Hårdt ramt på økonomien

For 33-årige Carina og 39-årige Jesper Martinus har kontanthjælpsloftet haft en stor indvirkning på parrets økonomi.

De har begge modtaget kontanthjælp siden 2011. Carina på grund af psykisk sygdom, paranoid skizofreni, og Jesper på grund af "let retardering", en rygskade og ordblindhed.

Den 1. oktober 2016 blev 33.000 danskere ramt af det nye kontanthjælpsloft. Deriblandt er Carina og Jesper (foto 1 og 3 fra venstre) fra Spjald i Vestjylland, Naima fra Randers og Eva i Næstved.

Hvad er 225 timers-reglen?

Hvis du og/eller din ægtefælle har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontant-hjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år, er du omfattet af 225 timers-reglen.

For at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du løbende opfylde kravet om, at du har arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Ellers risikerer du at miste eller få nedsat ydelsen.

Hvis du ikke har en arbejdsevne, der gør dig i stand til at arbejde 225 timer inden for 12 måneder, er du undtaget fra reglen. Det er kommunen, der vurderer, om du er undtaget.

Men pr. 1. oktober 2016 mistede Jesper Martinus helt sin kontanthjælp, da han ikke kunne skaffe arbejdstimer nok til at overholde 225 timers-reglen. Så de måtte fremover leve udelukkende af Carinas kontanthjælp, som var på 8.200 kroner udbetalt, samt den indtægt, Jesper kunne skaffe på diverse vikarjobs.

Da huslejen alene beløb sig til 4.000 kroner om måneden, kunne parret kun klare sig gennem de faste udgifter ved at låne penge af deres forældre. Blandt andet sørgede Jespers mor for at dække Carinas medicinudgifter, mens Carinas mor hjalp med de øvrige regninger. 

Derudover begyndte Carina sammen med en veninde at "skralde", det vil sige, at de tog ud om aftenen for at lede efter mad i supermarkedernes affaldscontainere. Se videoklip nedenfor.

Efter at være blevet ramt af kontanthjælpsloftet, må Carina Martinus fra Spjald i Vestjylland finde madvarer i supermarkedernes containere, så hun og hendes mand. Jesper, kan få økonomien til at løbe rundt. Video: Susanne Nielsen

Godt nyt for det vestjyske par

Som det fremgik af fjerde og sidste afsnit af 'Da vi ramte loftet', indledte Jesper Martinus allerede fra starten af året en større indsats for at skaffe enten uddannelse eller arbejde, så han ikke længere behøvede at være afhængig af kontanthjælp.

Men selv om det i januar lykkedes ham at komme ind på den fireårige uddannelse til industritekniker, måtte han opgive efter kort tid, fordi han rent mentalt ikke var i stand til at følge med i undervisningen. Derefter mislykkedes han også med at søge forskellige lærepladser og vikarjobs.

Jesper Martinus sidder hjemme i stuen og slapper af i lænestolen, som vidner om, at han og hans kone, Carina, har indrettet deres lejede hus med genbrugsmøbler.

I løbet af sommeren har Jesper Martinus dog haft held til at skaffe sig nogle vikartimer som skraldemand i Grindsted - der ligger en times kørsel fra Spjald, hvor han og Carina bor. Og for en uges tid siden fik han en god nyhed:

Jeg har aldrig set ham gladere før

Carina Martinus, 33-årig førtidspensionist

- Jesper har fået fast job som skraldemand fra den 26. september, fordi der var to andre ansatte, der havde sagt op. Jeg har aldrig set ham gladere før, siger Carina Martinus til TV 2 og tilføjer.

- Så nu regner vi med, at der 7-9-13 kommer sorte tal på bundlinjen til næste år.

Er tilkendt førtidspension

Også for Carina selv er der sket positive ting, siden optagelserne til tv-serien sluttede.

Hun har nemlig langt om længe fået tilkendt førtidspension på grund af sin skizofreni.

- Den 1. august gik min pension igennem. Jeg har haft alletiders sagsbehandler, som har hjulpet mig hele vejen igennem. Det har givet mig lidt ro på, så jeg kan sove om natten og ikke hele tiden skal bekymre mig så meget om økonomien, siger hun.

33-årige Carina Martinus lider af paranoid skizofreni og plages af indre stemmer og angst for skygger. Udover medicinen bruger hun hækle-arbejde og digtskrivning som selvterapi.

Da førtidspension ikke regnes som kontanthjælp, betyder det, at Carina ikke længere er omfattet kontanthjælpsreglerne. Det betyder samtidig, at Jesper - hvis han ønsker det - vil kunne søge om hjælp fra det offentlige, uafhængigt af Carinas indtægt.

- Men det har han ikke noget ønske om, for han vil meget hellere forsørge sig selv, hvis han har mulighed for det, konstaterer Carina Martinus.

Planlægger at søge gældssanering

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale.

Skifteretten nedsætter din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld, og som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle dine kreditorer.

Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt 5 år.

Du skal indsætte det månedlige afdrag på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende.

Kilde: www.domstol.dk

Selv om parret nu kan se frem til, at de fremover vil kunne få økonomien til at løbe rundt uden hjælp fra familie og venner, har de stadig en gæld, der skal ryddes af vejen, før de er helt uafhængige.

- Vi har en gæld på omkring 300.000 kroner, blandt andet til noget elektronik, vi har købt, og et boligindskudslån. Og så har vores forældre lagt cirka 50.000 kroner ud for os, forklarer Carina Martinus.

Tirsdag i sidste uge havde parret igen besøg af deres økonomiske rådgiver, Michael Houbøl, som seerne stiftede bekendtskab med i første afsnit af programserien. Dengang var han ret pessimistisk og havde svært ved at finde en løsning på deres økonomiske problemer.

I dag er han til gengæld meget optimistisk på det vestjyske pars vegne:

- Det ser rigtig fornuftigt ud nu. Vi skal lige se, hvordan økonomien reelt kommer til at fungere, og så vil jeg tro, at vi vil gå i gang med at søge om gældssanering i det nye år, siger Michael Houbøl fra firmaet 'Få Råd' til TV 2. 

"Skralder" stadig - også til andre udsatte borgere

På trods af at Jesper og Carina nu snart får mulighed for at købe friske madvarer fra supermarkedernes kølediske, har Carina ikke planer om at stoppe med at "skralde" kasseret mad med overskredne udløbsdatoer.

- Nu er det jo blevet lidt en sport for os, en slags skattejagt for voksne, som hun siger.

Sammen med en veninde kører Carina Martinus én gang om ugen ud og "skralder" i supermarkedernes containere. De har en fast rute  med fem stop, og turen varer cirka tre timer fra klokken 21.00-00.00.

Men det er heller ikke længere kun sig selv og Jesper, hun tænker på, når hun sammen med sin veninde tager på sin faste tre timers rute rundt til de lokale supermarkeders affaldscontainere.

- Vi har jo sluttet os til Næstehjælperne her i Spjald og omegn, og det betyder, at vi hver uge fylder fem donationskasser til nogle faste borgere i området, siger hun.

I de seneste par uger har hun dog ikke været i stand til at tage afsted på skraldetur, fordi stemmerne i hovedet er vendt tilbage, nu hvor den mørke årstid har meldt sin ankomst.

- Når det begynder at blive mørkere, trænger skyggerne sig på, og så får jeg det ofte værre, konstaterer Carina Martinus, som for nylig har udgivet digtsamlingen 'Sort sind', hvor hun har nedfældet nogle af sine dystre tanker som en slags selvterapi mod sin sindslidelse.

Hun er dog netop begyndt på en ny digtsamling, 'Sort sind lukker lyset ind', hvilket hun selv opfatter som et godt tegn.

Er endelig blevet skilt

For den 34-årige, halvt egyptiske Naima Yousri, som bor i Randers med sine to sønner, Adam på 8 år og Mousa på 5 år, har indførelsen af kontanthjælpsloftet for snart et år siden også haft mærkbare følger.

I november 2014 kom hun til Danmark efter at være flygtet fra sin meget rige, men voldelige ægtemand i Egypten med sine to små drenge. Da hun er opvokset i Danmark med en dansk mor og en egyptisk far, var det naturligt for hende at tage hertil, og hun opholdt sig først på krisecenter i en periode, før hun flyttede til Randers.

34-årige Naima Yousri bor alene med sine to sønner Adam og Mousa i Randers. Hun lider af angst og depression og har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

I starten fik Naima Yousri tildelt en såkaldt overlevelseshjælp på 4.300 kroner om måneden samt husleje betalt, men siden 1. marts 2015 har hun været på kontanthjælp og haft svært ved at få pengene til at slå til. Hun har derfor været nødt til at låne penge fra venner og bekendte.

Selv om Naima adskillige gange har søgt skilsmisse fra sin egyptiske mand, er anmodningen gang på gang blevet afvist, fordi Statsforvaltningen ikke kunne komme i kontakt med hendes mand. Og det har betydet, at hun ikke har været berettiget til børnetilskud som enlig eller børnebidrag.

Med kontanthjælpsloftets indførelse pr. 1. oktober 2016 har Naima mistet 2.537 kroner i boligsikring. Til gengæld er hun ikke omfattet af 225 timers-reglen, fordi hun lider af angst og depression.

Siden tv-optagelserne sluttede i februar, er der sket det, at Naima den 13. marts fik endnu et afslag på sin ansøgning om skilsmisse. Herefter sendte hun skilsmissesagen for retten, hvor hun fik medhold, så hun endelig kunne blive skilt.

På trods af sin psykiske sygdom har Naima hele tiden haft et ønske om at kunne arbejde og forsørge sig selv. Men et tolkejob, som hun afprøvede i starten af året på vikarbasis, viste sig at være en økonomisk underskudsforretning, samtidig med at det var for stor en psykisk belastning for hende at skulle tolke for flygtninge, der blandt andet led af PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

Hun har derfor opgivet at forsøge sig med at agere tolk igen.

Naima Yousri har ikke ønsket at lade sig interviewe af TV 2.

Kom på ressourceforløb og fik kæreste

43-årige Eva Leonhardt fra Næstved har på flere områder været udfordret i det seneste år.

Som enlig mor til tre børn på 3, 7 og 11 år - Buster, Per og Frida - har hun haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, efter at hun med kontanthjælpsloftets indførelse mistede 2.537 kroner om måneden og yderligere 1.000 kroner pr. 1. januar på grund af 225-timers reglen.

Samtidig har hun haft svære psykiske problemer på grund af sin bipolar-lidelse og været ekstra presset af, at kommunen ikke ville fritage hende fra reglen om, at hun skulle arbejde mindst 225 timer om året, trods sindslidelsen.

Efter at have taget en overdosis beroligende piller, har Eva Leonhardt været til udpumpning. Hun vil gerne indlægges på psykiatrisk afdeling. Men hvad med hendes børn, hvad skal hun sige til dem?

Eva Leonhardt har, siden hun flyttede til Næstved fra Fredericia for et par år siden, ikke haft en fast sagsbehandler, men en slags vikar. Denne er ikke mødt op til møder med psykiatrien og har heller ikke rekvireret papirerne fra Fredericia kommune, der ellers vidner om voldsomme psykiske problemer og indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Ved et møde med Næstved kommune i december gik Eva Leonhardt derfra med beskeden om, at 225 timers-reglen jo kun krævede 4-5 timers arbejde om ugen, og at kommunen ville indhente papirer fra psykiatrien.

Få dage efter samtalen med kommunen blev Eva Leonhardt indlagt på psykiatrisk afdeling i Vordingborg. Hun havde taget en kæmpe overdosis af sin beroligende medicin og havde gennem flere dage spist 10 gange den mængde, hun måtte. Da de opdagede dette i Vordingborg, blev hun kørt til udpumpning i Slagelse og slap uden varige mén.

Efter indlæggelsen i Vordingborg blev Eva Leonhardt udskrevet Lillejuleaften, og det lykkedes hende at holde en hyggelig jul med børnene derhjemme.

I løbet af januar 2017 skiftede kommunen sagsbehandler, og Eva Leonhardt kom ind under et andet team. Ved et møde den 21. februar fik hun at vide, at hun ville blive indstillet til et ressourceforløb og dermed fritaget for 225 timers-reglen.

Eva Leonhardt har siden været i bedring psykisk og har også gennem en periode haft en kæreste, som hun flyttede sammen med.

Den seneste melding fra tv-seriens tilrettelægger er dog, at forholdet er gået i stykker.

Eva Leonhardt har ikke ønsket at stå frem i et interview med TV 2.

Gik du glip af fjerde og sidste afsnit af 'Da vi ramte loftet', kan du se det - og de øvrige afsnit - lige nu på TV 2 Play.