Sundhed

Unge piger er for tykke - synes de selv

Mere end hver tredje 15-årige pige føler sig for tyk uden at være det. Antallet vækker bekymring hos professor, der mener, at pigerne er udsat for et kulturelt pres.

Mange børn føler at de er for tykke, selvom de er normalvægtige. Blandt 15-årige piger er antallet 38 procent, mens den tilsvarende andel blandt drenge udgør 17 procent. Det viser Skolebørnsundersøgelsen 2010 som professor Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed står bag.

Det er ikke blevet undersøgt hvorfor pigerne har det uheldige forhold til deres krop, men professoren har et bud.

"Der er et meget stærkt kulturelt pres på, at piger og kvinder skal lave op til bestemte kropsidealer, som blandt andet kommer til udtryk i reklamer. Det kan være et udtryk for, at en stor gruppe unge ikke har det godt," siger Bjørn Holstein til tv2.dk og tilføjer, at der kan sættes ind med kampagner målrettet de unge.

Over 35 procent af de 13 og 15-årige piger i undersøgelsen er på slankekur, ifølge dem selv - blandt de 11-årige piger er det 26 procent.

Det får konsekvenser i skolen

Indsatsen for at få de unge til at føle sig godt tilpas, er en vigtig opgave for folkeskolen. Ellers får det konsekvenser for indlæringen, advarer Holstein.

"Nogle skoler er gode til at opbygge elevernes trivsel og selvværd, andre er ikke. Børn, der er bekymrede over deres krop, og liv er ikke gode til at lære," forklarer han.

Det vides ikke hvilke konsekvenser børnenes kropsopfattelse får i voksenlivet, men det er ikke et nyt fænomen - tallene har stort set ikke ændret sig siden 1994.