Sundhed

Ekspert: Sex-kunder er helt almindelige mænd

Mange danskere tror, at prostitution er med til at reducere antallet af voldtægter. Sådan hænger virkeligheden imidlertid ikke sammen, påpeger Sara Parding fra Center for Voldtægtsofre.

I forbindelse med programserien "Mormors bordel", hvor Suzanne Bjerrehuus og Karen Thisted undersøger det danske prostitutionsmiljø, har Go'morgen Danmark - i samarbejde med analysebureauet Wilke - spurgt danskerne om deres holdning til prostitution.

Mormors bordel

Se "Mormors bordel" hver torsdag kl. 20.50 på TV 2

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt der er noget positivt at sige om prostitution, er danskerne delt i to lejre. 48 % af de adspurgte mener ikke købesex fører noget godt med sig, mens 52 % mener, at prostitution kan have positive følgevirkninger. Og her nævner en betydelig andel af de 52 %, at et positivt aspekt ved købesex er, at det er med til at forebygge voldtægter.

Den forestilling anfægter Sara Parding fra Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitet dog på det kraftigste og understreger, at prostitution hverken forhindrer voldtægter eller ikke kan retfærdiggøres, som et middel mod voldtægt.

Sex-kunder er ikke voldtægtsforbrydere

At prostitution skulle forhindre voldtægter bygger ifølge Sara Parding på nogle forkerte antagelser om både prostitutionskunder og voldtægtsmænd:

"Jeg tror, at dem, der mener, at købesex kan forhindre voldtægter, tror at: Prostitutionskunder er særlige mænd med specielle seksuelle ønsker eller mænd, som ikke kan få sex på andre måder. Og at voldtægtsmænd voldtager, fordi de har meget stor sexlyst/ikke kan få sex på andre måder", siger Sara Parding og forklarer:

"I forhold til den første antagelse, så er de fleste prostitutionskunder helt almindelige mænd - og de fleste af dem lever i parforhold. I forhold til den anden antagelse, så er der mange andre motiver til voldtægt, end det at få sex (fx vrede og magt).

"Og selv om der måske også er voldtægter, der er motiveret af seksuelt begær, så er de sjældent planlagte. Jeg tvivler derfor på, at gerningsmændene overvejer, hvorvidt de enten skal voldtage nogen, eller i stedet købe sex af en prostitueret", lyder det videre fra Parding.

Prostitution forebygger ikke voldtægt

Prostitution er lovligt i Danmark, og alligevel sker der en voldtægt hver 3-4 time (2-3.000 pr. år), hvorfor der ifølge Sara Parding altså ikke er grund til at tro, at prostitution forebygger voldtægt. Tværtimod er der dem der mener, at prostitution medvirker til flere voldtægter.

"Et argument for dette er, at hvis man accepterer prostitution, så accepterer man en ulige, seksuel relation, hvor det kun er den ene parts ønsker, der styrer. Altså sex, hvor man ikke tager hensyn til den anden parts følelser - lige som ved seksuelle overgreb", forklarer Parding og pointerer, at det på ingen måde kan være de prostitueredes ansvar at forebygge seksuelle overgreb:

"Det er jo ikke prostitueredes ansvar at afholde mænd fra voldtægt. De har jo ikke pligt til at have sex med potentielle voldtægtsmænd for at beskytte os andre. Det er jo mændene selv, der er ansvarlige for ikke at begå overgreb."