Sundhed

Hvert tredje barn har motoriske problemer

Hvert tredje barn har motoriske problemer, når det kommer i skole, viser en stor undersøgelse baseret på Sundhedsplejerskernes journaldata.

DGI og Børneulykkesfonden sætter under navnet 'Hej skal vi lege' fokus på motorikken i de danske børnehaver og opfordrer til leg og motorik i børnehøjde i denne uge.

Og interessen for at deltage i de motoriske udfoldelser er stor - 33.400 børn deltager, og det glæder DGI's formand, Søren Møller:

"DGI vil gerne være med til at sikre, at fysisk leg og bevægelse er en naturlig del af børnenes hverdag i børnehave og dagpleje, og her er 'Hej skal vi lege' et godt indspark. Det er ekstremt vigtigt for børn i børnehavealderen, at de bevæger sig og bliver stimuleret motorisk," siger Søren Møller.

Børnene skal tumle på motorikbolde

'Hej skal vi lege' er bygget op omkring temaet 'Motorikbolde', og det er udviklet i samarbejde med bObles, der er kendt for sine tumlemøbler, og børnefysioterapeut Louise Hærvig.

"Bolde åbner op for en verden af kropslige muligheder, og påvirker børns motorik. Jo mere bevidst barnet er om sin kropslige formåen, jo nemmere bliver det for barnet at justere sin krop ind, til det situationen påkræver. Kræves det at kroppen skal være i bevægelse eller i ro, at der skal fokuseres, skal lyttes eller samarbejdes, så er barnets kropsbevidsthed en afgørende faktor for resultatet," forklarer Louise Hærvig.

Motorik forebygger ulykker

Og der er god grund til at styrke barnets motoriske udvikling. Hvert år er der nemlig omkring 48.000 børn under 9 år, der kommer til skade på grund af fald og må en tur på skadestuen.

Det tal er i følge Børneulykkesfondens leder, Henriette Madsen alt for højt, og hun håber på, at bevægelsesugen og en øget stimulering af børns motorik kan være med til at ændre på ulykkes-statistikken på længere sigt.

"En styrket motorik øger børns balanceevne og er med til at forebygge faldulykker blandt børn. Leg og bevægelse styrker i høj grad børns motoriske udvikling, og derfor håber vi på, at bevægelsesugen fx kan være med til at øge børns sikkerhed og balance på cyklen," fortæller Henriette Madsen.