Sundhed

Bliver du også månesyg?

Sover du dårligere, når det er fuldmåne? Og kan månen virkelig påvirke vores søvn? Meget tyder på, at der er noget om snakken.

Vender og drejer du dig hvileløst natten igennem, når månen står fuld og rund? Og er det virkelig månen, der forpurrer din nattesøvn?

Månen har til alle tider været forbundet med overtro. Tidligere troede man fx, at sindssyge var fremkaldt af fuldmånen, og selv om vi i dag ved, at det ikke har noget på sig, er Månen stadig omgærdet af mystik. Mange mennesker siger fx, at de sover dårligt, når det er fuldmåne. Og nogle steder rapporterer politiet, at folk begår flere vanvittige gerninger, når Månen er fuld. Det er dog aldrig lykkedes at dokumentere, at det vitterlig er Månen, der øver en særlig indflydelse på den menneskelige psyke.

Månen påvirker, men vi ved ikke hvordan

Nogle forskere har forsøgt at registrere, hvad der sker i fuldmånens skær. Blandt de interessante resultater, de har fundet, er en stigning i antallet af voldelige overfald, en mindre stigning i antallet af selvmord og en stigning i fødselstallet. Resultaterne er dog oftest enkeltstående. Hvad det er, Månen i givet fald gør ved os, står dog hen i det uvisse. Nogle mener, at en mere varm og fugtig luft forårsaget af fuldmånen er skyld i søvnforstyrrelser og dermed i den aparte adfærd.

Årsag kan være psykologisk

Andre forklarer fænomenet psykologisk - vi lægger mærke til fuldmånen, når der sker underlige hændelser, og i vores søgen efter en forklaring kobler vi de to ting. Andre igen hævder, at Månen forårsager elektromagnetiske forstyrrelser i vores celler. En forklaring kunne være selve lyspåvirkningen fra Månen. Man ved, at der er sammenhæng mellem depression og mængden af dagslys, så måske er der også en sammenhæng mellem menneskets psyke og Månens lys. Faktisk har man målt, at øjets følsomhed varierer i takt med Månens faser. Netop i tiden omkring fuldmåne er nethinden mere følsom over for gult lys.

Sover mindre og dårligere

Skal man tro schweiziske søvnforskere, er det slet ikke usandsynligt, at ens nattesøvn bliver ringere under fuldmåne. Forskernes undersøgelse, som er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Sleep Research, viser, at der er en klar sammenhæng mellem søvnen og Månens faser. Forsøgsdeltagere sov i gennemsnit 20 minutter mindre i nætter med fuldmåne. Samtidig følte mange, at søvnen havde været ringere, og de følte sig mindre udhvilede, men en klar konklusion om månen ødelægger din nattesøvn, findes ikke.