Sundhed

Jo længere du ammer – desto klogere bliver dit barn

Et nyt amerikansk studie viser, at der er en klar sammenhæng mellem, hvor længe et barn bliver ammet, og hvad barnets IQ er som syvårig. Forskerne anbefaler, at børn udelukkende får brystmælk i mindst ét år efter fødslen 

1.312 amerikanske mødre har deltaget i undersøgelsen Project Viva fra Boston Children’s Hospital, hvor en række forskere har undersøgt børns helbred og kognitive evner over en længere periode. Det beretter bl.a. the Daily Mail. 

Forskerne fandt bl.a. ud af, at der var en klar sammenhæng mellem antal måneder, en baby bliver ammet, og dens sproglige evner som treårig og dens IQ som syvårig. Og blev babyerne udelukkende ammet, var effekten størst.

For hver måned en baby blev ammet efter fødslen, steg dens verbale intelligens som treårig. Babyer, der blev ammet, havde med andre ord markant nemmere ved at tilegne sig sprog.

Forskerne tog højde for både mødrenes egen intelligens og babyernes hjemmemiljø. 

"Vores resultater støtter en kausal sammenhæng mellem amning hos nyfødte og modtagelighed overfor sprog i treårsalderen og med verbal- og nonverbal IQ i skolealderen," udtaler Mandy Belfort, fra Boston Children’s Hospital, som har stået i spidsen for undersøgelsen.  

Hun anbefaler, at mødre ammer i mindst ét år efter fødslen.

Man regner med, at det er en blanding af kemikalier i brystmælken og af den særlige hudkontakt, amning giver, der hjælper barnets hjerne med at udvikle sig.