Sundhed

Hepatitis i danske svin: Derfor kan du alligevel spise pølse

Over 80 procent af britiske svin bærer virussen Hepatitis E. Og samme virus er at finde i hver tiende britiske svinepølse, viser en ny rapport fra Department for Environment, Food, and Rural Affairs. Idet der samtidig er sket en markant stigning i antallet af briter, der rammes af leverbetændelsen efter at have indtaget kontamineret svinekød, udtrykker flere eksperter bekymring for, at Hepatitis E faktisk er en fødevarebåren virus – altså at man risikerer at blive smittet via maden.

Og at britiske pølser i denne sammenhæng udgør en speciel risiko skyldes, at de ofte indeholder lever og andet indmad fra svinet, hvor virussen befinder sig – og de ofte ikke tilberedes varmt og længe nok. Det skriver Daily Mail.   

Men betyder det så, at vi også skal være bekymrede for at få leverbetændelse af at spise danske pølser?

Hepatitis E findes i danske kølediske

Både ja og nej, svarer Lars Erik Larsen, som er professor ved Veterinærinstituttet på DTU. Ja, fordi virussen også findes i danske svin og endvidere er fundet i svinelever i danske kølediske. Nej, fordi danske pølser tilsyneladende ikke indeholder svinelever– og desuden sjældent spises rå og uforarbejdede.

- Vi ved, at virussen findes i 90 procent af den danske svinebesætning, og i et nyt forskningsprojekt blev den også fundet i 3 ud af 10 undersøgte svin ved slagtning.  Derfor er der også en risiko for, at Hepatitis E er at finde i danske pølser – hvis de indeholder lever eller andre indvolde, da det er her virussen findes, siger Lars Erik Larsen til tv2.dk.

- Hvorvidt de gør det, er dog lidt svært at vide, da varedeklarationerne på pølser ofte bare fortæller, at de er lavet af svinekød. Steff Houlberg påstår imidlertid, at de ikke anvender svinelever i deres pølser, måske fordi det er efterspurgt til leverpostej, tilføjer Lars Erik Larsen og pointerer, at virussen under alle omstændigheder går til grunde og dermed ikke udgør en sundhedsmæssig fare for mennesker, hvis den varmebehandles - hvilket ifølge Fødevarestyrelsen vil sige ved 75 grader i minimum 20 minutter. 

- Man mener, at varmebehandling slår virussen ihjel. Så hvis svinepølsen, leverpostejen og så videre er gennemstegt og gennembagt, og man ellers er forsigtig med krydskontamination, når man tilbereder maden, så burde man være på den sikre side, lyder det således fra Lars Erik Larsen.

Hold igen med rosastegt lever og rå pølser

Han bakkes op af seniorforsker Steen Ethelberg fra Statens Serum Institut, som fortæller, at det ikke virker som om, mennesker bliver syge af at spise svinekød – med mindre der er tale om indmad og her specielt lever, som godt kan udgøre en smitterisiko.

- Vi har dog ingen danske undersøgelser af sammenhængen mellem indtag af svinelever og andet indmad fra svin og forekomsten af hepatitis E. Men der er lavet en undersøgelse i Tyskland, hvor man fandt en sammenhæng mellem Hepatitis E-patienter og indtaget af indmad. Og i Frankrig har man set smitte fra en bestemt slags franske leverpølser (figatellu, som er lavet af røget svinelever), fortæller Steen Ethelberg til tv2.dk og tilføjer:

- Man kan derfor sige, at det udgør en risikoadfærd at spise indmad - specielt hvis denne ikke er tilberedt ordentligt. Og i særdeleshed for gravide, som tilhører en særligt udsat gruppe, er det således ikke nogen god idé at spise rosastegt svinelever eller rå leverpølser.  Men der er ingen grund til at være bange for at spise en gennemstegt eller -kogt dansk pølse, understreger Steen Ethelberg og fortæller, at Hepatitis E da også er en ret sjælden sygdom i Danmark med mellem 15 og 40 diagnosticerede tilfælde årligt.

Få danskere bliver syge af hepatitis E

- En undersøgelse af blod fra bloddonorer i Danmark tyder på, at 20 procent af befolkningen har antistoffer mod hepatitis E. Samme mønster ses i andre lande. Det betyder formodentlig, at flertallet har mødt virussen på en eller anden måde, men uden at blive syge af den, siger Steen Ethelberg.

- Det er således kun meget få af dem, der møder virus, der bliver syge. Det har formodentlig både noget at gøre med, hvor stor en dosis man får, og om man er disponeret – altså tilhører en af de særligt udsatte grupper, forklarer Steen Ethelberg og tilføjer, at de fleste af dem, der så faktisk får sygdommen, kommer sig fuldstændigt igen.

Du kan læse mere om hepatitis E i faktaboksen til venstre.

Fakta om Hepatitis E

Indtil nu har leverbetændelse forårsaget af hepatitis E været opfattet som en sygdom, der kun er forekommende i Afrika og Asien, og som overføres på grund af dårlig hygiejne. Resultatet af dette ph.d.-studium kombineret med tilsvarende undersøgelser udført i andre Europæiske og Nordamerikanske lande har påvist, at nogle typer af hepatitis E også cirkulerer i Europa og Nordamerika, og at svin måske spiller en rolle for smitte til mennesker.

Hos sunde og raske mennesker giver hepatitis E oftest kun diarré og nogle gange feber, mens mennesker med nedsat immunforsvar, for eksempel organtransplantationspatienter, gravide, HIV- og kræftpatienter, kan risikere at udvikle alvorlig kronisk leverbetændelse.

For mennesker med stærkt nedsat immunforsvar er dødeligheden cirka 4 procent, hvis man bliver smittet med hepatitis E, viser international forskning. For de typer, der udelukkende er set hos mennesker, er der risiko for abort, hvis gravide smittes, specielt hvis smitten sker i sidste del af svangerskabet, men dette er ikke påvist for de typer, der findes hos svin.

Kilde: Ph.d.-projekt ved DTU Veterinærinstituttet/ Videnskabelig assistent og ph.d. Jesper Schak Krog og professor Lars Erik Larsen