Sundhed

Så stor er sammenhængen mellem din søvn og din arbejsglæde

Danskernes arbejdsglæde stiger i takt med det antal timer, de sover om natten. Det viser en ny undersøgelse.

Søvn og arbejdsglæde hænger sammen. Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget blandt 1000 danskere.

På en skala fra 0-100 har de, der sover otte timer angivet, at deres arbejdsglæde i gennemsnit er 70, mens de der kun sover mindre end fem timer har angivet, at deres arbejdsglæde i gennemsnit er 63,4.

- Det er på ingen måde overraskende. Søvnen og søvnkvaliteten spiller ind på alt. Sover du ikke nok, har du sværere ved at regulere din negative følelse og stress, forklarer søvnekspert Mikael Rasmussen.

Sådan påvirkes din hjerne

Den optimale søvn varer syv til otte timer. Får man mindre end syv timer, vil hjernens funktioner blive svækket og dermed også hjernens evne til at føle glæde.

- Man vil mærke en emotionel regulering som påvirker vores følelsesmæssige tilstand. Vi kan blive irritable, komme i dårligt humør og blive modtagelige over for stress. Samtidig bliver den kognitive del af hjernen også påvirket, så hukommelsen, indlæringen og ydeevnen svækkes, forklarer søvnekspert Mikael Rasmussen.

Er man helt nede på seks timer eller derunder, vil kroppens fysiske funktioner også blive påvirket.

Sådan stiger arbejdsglæden i takt med antal søvntimer

De adspurgte er blevet bedt om at angive, hvor mange timer, de har sovet, og hvordan deres arbejdsglæde er på en skala fra 0-100.

Mindre end 5 timer: 63,4

  • 5 timer: 67,2
  • 6 timer: 67,4
  • 7 timer: 68,4
  • 8 timer: 70
  • 9 timer: 69,8

Kilde: Epinion 

Dong Energy: Vores søvntilbud har virket

Netop fordi søvnen er så vigtigt for arbejdsglæden, er det vigtigt at sove mere end de syv timer, og derfor har flere store virksomheder valgt at indføre søvnpolitik. En af disse virksomheder er Dong Energy.

- Det var et bredt ønske fra hele organisationen. 40 procent svarede i en intern undersøgelse, at de synes, de sov for dårligt. Og man ved jo, at dårlig søvn hænger sammen med blandt andet stress, siger Hanne Blume, HR-direktør i Dong Energy.

Virksomheden indførte et søvtilbd i starten af 2015. Helt konkret prøver Dong Energy at skole deres medarbejdere til at få en bedre søvn ved at stille viden til rådighed og generelt bare italesætte problemet. Og allerede nu har de set en effekt af det.

- Vi har målt på arbejdsglæden, og der kan vi se, at der er en meget tæt sammenhæng mellem vores søvnpoltik. Søvn er klart til gavn for arbejdsglæden. Efter vi indførte søvnpolitikken, er antallet af henvendelser til vores sundhedsforsikring faldet med 20 procent, fortklarer HR-direktør Hanne Blume.

I efteråret vil de helt konkret se på, hvilke effekter det har, når medarbejderne begynder at sove mere.

I grafikken nedenfor kan du læse mere om de forskellige søvnstadier.