Sundhed

Flere børn klager over angst: Her er seks tegn på, at dit barn er ramt

Flere og flere børn med angst henvender sig til landets børnetelefoner. Ekspert kalder udviklingen bekymrende.

Krig, sygdomme, elevatorer, mørke og dødsfald. Det er blot nogle af de ting, børn kan frygte.

Hos BørneTelefonen har man de seneste år oplevet en markant udvikling i antallet af henvendelser fra børn, der er enten bange eller lider af angst. Det forklarer leder af BørneTelefonen hos Børns Vilkår, Bente Boserup.

Tal på angst i Danmark

 • Hver femte dansker rammes af angst.
 • Omkring 3000 børn henvendte sig i 2016 til BørneTelefonen, fordi de var angste og bange.
 • Det anslås, at 5-10 procent af danske børn lider af angst.
 • Danskere, der er sygemeldte på grund af angst, koster hvert år samfundet 8,6 millioner kroner i tabt produktion.
 • Angst er den hyppigste årssag til førtidspension i Danmark.

Kilder: PsykiatriFonden, Sundhedssstyrelsens rapport om 'Sygdomsbyrden i Danmark' fra 2015, dokumentaren 'Mor, jeg er bange'.

- I 2010 begyndte henvendelser fra børn, der havde angst eller var bange, at fylde så meget, at vi begyndte at registrere det som selvstændig kategori. I 2011 havde vi 823 henvendelser i kategorien, fem år senere havde vi knapt 3000 henvendelser, forklarer hun og kalder stigningen bekymrende.

Tegn på angst hos børn

I forbindelse med programmet 'Mor, jeg er bange' sætter TV 2 fokus på børn, der lider af angst.

Det er en lidelse, der kan være svær at spotte, men der er en række kendetegn at gå efter, forklarer professor i børnepsykologi Mikael Thastum.

- Angsten er et problem, når den bliver udløst på tidspunkter, hvor man ikke ønsker det, og når intensiteten er ude af proportioner med den reelle fare. Når man har angst, er der tale om en vedvarende tilstand, der sker jævnligt og medfører, at man helt undgår ting og situationer, man egentlig gerne ville kunne, siger Mikael Thastum, der arbejder hos Angstklinikken i Aarhus. 

Han har udarbejdet en liste over en række kendetegn for børn med angst. Det er dog vigtigt, at man får diagnosticeret sit barn hos professionelle psykologer, hvis man frygter, at barnet har angst. 

Her kan du se en sammenfatning af nogle af punkterne fra Angstklinikkens liste.

Seks tegn på, at dit barn har angst

 1. Stiller mange spørgsmål

  Børn med angst stiller ofte spørgsmålet ”Hvad nu hvis?”. De kan også stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse. Et barn med angst kan også være meget diskuterende, hvis det forsøger at undgå en frygtet situation.

 2. Er ekstremt bekymrede

  Et barn med angst kan bekymre sig om, hvorvidt slemme ting vil ske. Han/hun vil måske også bekymre sig om at skulle tilbage til skolen efter en ferie eller måske blot en weekend. 

 3. Lider af søvnbesvær og en række andre fysiske gener

  De fysiske symptomer på angst er blandt andet mavepine, hovedpine og kvalme. Derudover kan et barn med angst også have store søvnproblemer og eksempelvis være lang tid om at falde i søvn eller vågne flere gange om natten. Måske har barnet tilmed brug for at sove sammen med sine forældre for at kunne falde til ro.

 4. Undviger bestemte ting eller situationer

  Et barn med angst vil typisk prøve at undvige de ting, det frygter, eller undgå ukendte situationer, af frygt for hvad der kan ske. Han/hun vil måske forsøge at blive væk fra sociale aktiviteter ved at sygemelde sig.

 5. Er meget perfektionistiske

  Perfektionisme er også et træk, der kan forekomme hos børn med angst. De kan for eksempel være overdrevet lang tid om deres lektier. Derudover kan de også være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre, selvom de ikke nødvendigvis er det derhjemme.

 6. Er usikre ved at være alene

  Et barn med angst kan klynge sig til sine forældre i situationer uden for hjemmet eller miste fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole.

Du kan læse om de fem forskellige typer af angst nederst i artiklen.

Derfor får børn angst

Ifølge psykolog Mikael Thastum findes der mange forskellige forklaringer på, hvorfor børn får angst.

Forskning viser, at angst kan være arveligt, men der er også mange andre faktorer, der kan udløse lidelsen.

- Vi er født med forskellige temperament. Man kan eksempelvis være født lidt mere ængstelig end gennemsnittet. Opdragelse kan også have betydning, især hvis man er et barn med et ængsteligt temperament, siger Mikael Thastum.

Bente Boserup mener desuden, at de påvirkninger og valgmuligheder børn og unge i dag får fra samfundet, kan være med til at skabe grobund for angst.

- Det præstationspres, børn er udsat for i dag, så vi ikke for 10-15 år siden. Det er ikke nok at være dygtig, populær og få likes. Man skal være den dygtigste, den mest populære og have flest likes. Du har ansvaret for, hvordan du klarer dig, og du har er hav af valgmuligheder, hvor det gælder om at vælge rigtigt, siger hun.

Angst koster samfundet 8,6 millioner kroner

Hvis man har et barn, der lider af angst eller selv har angst, anbefaler både Mikael Thastum og Bente Boserup, at man får professionel hjælp hos en psykolog. Konsekvenserne af ubehandlet angst er nemlig omfattende.

- Konsekvenserne for børn med angst er, at de præstere dårligere i skolen, fordi de har svært ved at koncentrere sig og er optaget af bekymringer. De har typisk færre venner, dropper de alderssvarende aktiviteter og har meget sygdom, som betyder, at mor og far også må sygemelde sig eller gå på orlov, og det koster penge for samfundet.

Angst koster hvert år samfundet 8,6 mio kroner i tabt produktion. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen om 'Sygdomsbyrden i Danmark' fra 2015 viser. Angst er den hyppigste årsag til førtidspension.

Fem forskellige typer af angst

Seperationsangst

Seperationsangst

Langt flere børn end voksne lider af seperationsangst. Kendetegnet er, at man er frygtelig bange for, at der sker noget med ens mor, far, nærmeste omsorgsrelationer eller med en selv, hvis man er adskilt.

Foto: Scanpix

OCD

OCD

Lige for øjeblikket er der lidt uklarhed omkring definitionen af OCD. Men det har hidtil været kategoriseret som tvangshandlinger og tvangstanker, hvor man gentager forskellige handlinger igen og igen. Det kan være, at man vasker hænder, tjekker om man har låst døren, tæller ting eller sætter ting i en særlig orden. Man har ofte meget pinefulde tanker, for eksempel frygt for bakterier, sygdom og død. Folk med OCD føler, at de kan styre katastrofetankerne ved at udføre tvangshandlingerne.   

Foto: Scanpix

Generaliseret angst

Generaliseret angst

Er en overdrevet bekymringstilstand, hvor man bekymrer sig om alt mellem himmel og jord. Man bekymrer sig for eksempel om at gå i skole, om hvorvidt der bliver jordskælv eller krig, eller om der sker noget med familien. Man har ofte hovedpine, kvalme og anspændthed. Børn med generaliseret angst er meget perfektionistiske og stiller høje krav til sig selv og sin præstation i skolen. 

Foto: Scanpix

Social fobi

Social fobi

En meget lidelsesfuld angsttilstand, der oftere rammer unge end små børn. Man er meget sky, tilbagetrukket og bekymrer sig meget om, hvad andre tænker om en. Derfor undgår man ofte sociale relationer, fx at handle ind eller svare telefoner, der ringer. Man undgår fødselsdage og fester, eller har svært at gå i skole, man siger ikke noget i skolen og har svært ved at etablere venskaber. 

Foto: Scanpix

Enkelte fobier

Enkelte fobier

En angst kan også være enkelte fobier, såsom klaustrofobi og araknofobi. 

Foto: Scanpix

Du kan se 'Mor, jeg er bange' på TV 2 PLAY