Sundhed

Støj øger risiko for tarmkræft - se hvor meget det støjer hos dig

Trafikstøj kan være med til at udvikle visse typer kræft. Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix Denmark

Over 700.000 danske boliger er plaget af støj.

Høje hyl fra ambulancesirener, buldren fra skraldebiler eller konstante svisj-svisj-lyde fra passerende biler. Det er hverdagslyde for mange danskere, der bor ud til trafikerede veje.

Den enerverende støj har en række alvorlige følgevirkninger såsom stress, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Men støj øger også risikoen for visse former for tarmkræft, det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. 

Fakta om støj

 • Man måler lyd i deciBel, dB. 
 • dB-skalaen starter på 0, som er grænsen for, hvad det menneskelige øre kan høre.
 • Når vi taler til hinanden i et normalt leje, foregår det med omkring 60 dB.
 • Trafikstøj på en travl gade ligger på omkring 65 dB, men lastbilers motorer kan komme helt op på 85-90 dB.
 • Boremaskiner og andet kraftigt maskineri kan komme op på 110 dB.
 • Fly på en landingsbane rammer omkring 120 dB, smertegrænsen ligger på omkring på 130 dB.

Kilde: hørelse.info

- Hvis man bor i et område, hvor der er meget trafikstøj, øger det risikoen for, at man senere i livet udvikler tarmkræft. Tarmkræft er en sygdom, der udvikler sig langsomt. 

- Vores undersøgelse viser, at risikoen for at blive syg er forhøjet ti år efter, at man har boet på en adresse med meget støj, udtaler Nina Roswall, der er forsker hos Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen har vist, at risikoen for at udvikle tarmkræft stiger med 18 procent for hver 10 decibel, man er udsat for. Forskerne har fortrinsvist undersøgt personer, der har boet i København og Aarhus, hvor støjniveauet fra trafik ligger omkring 40 decibel til 70 decibel.

Søvnen bliver påvirket 

Det er ikke alle former for tarmkræft, som støj påvirker. Det er især såkaldte distale tumorer - kræftknuder i slutningen af endetarmen - man har øget risiko for at få, hvis man er påvirket af støj i hverdagen.

Sådan kan man afhjælpe støj og larm

 • Vi kan alle sammen nedsætte støjen fra vejene, hvis vi køber støjsvage dæk til vores biler. 
 • Hvis du bor i et støjbelastet område, skal du tænke over, hvordan du indretter din bolig. Forsøg at placere dit soveværelse væk fra støjen. Det er især forstyrret søvn, der kan giver en række følgesygdomme.
 • Gener fra støj fra veje kan forebygges via god byplanlægning, så boliger ikke bygges tæt op ad store veje. 
 • Kommuner og boligforeninger kan indgå støjpartnerskaber, hvor man i fælleskab kan finansiere fx støjdæmpende vinduer.

Kilde: Miljøstyrelsen

- Der er to mekanismer, vi tror, kan påvirke tarmkræft. Vi ved, at støj kan forstyrre nattesøvnen, og tidligere studier viser, at folk, der lider af søvnforstyrrelser, har højere risiko for tarmkræft, siger Nina Roswall til TV 2 og fortsætter: 

- Den anden mekanisme er, at larm stresser kroppen, og man har lavet studier, der viser, at en høj værdi af stresshormon kan påvirke hormonet melatonin, der også spiller ind på kræftudviklingen, fordi det blandt andet påvirker immunforsvaret.

Der er mange støjgener i de danske storbyer og nogle boliger udsættes for støj helt op mod 75 dB.

Masser af danskere udsættes for farlig støj

785.000 danske boliger er udsat for et støjniveau, der ligger over den vejledende grænse på 58 decibel, det viser tal fra Miljøstyrelsen. Det er især trafikstøj, der er skyld i generne. 

Støjpåvirkning kan føre til søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, hormonelle virkninger, stress og forøget risiko for hjertesygdomme.

Du kan se, hvor meget støj der anslås at være på netop din vej på Miljøstyrelsens støjkort her. 

Sådan bruger du støjkortet:

 • Klik på fanen i venstre side og vælg 'Vejstøj fra 2012'.
 • Vælg 'Større veje 1,5 meter', hvis du bor andre steder end Storkøbenhavn, Aarhus, Aalborg og Odense. 
 • Vælg 'Veje i by 1,5 m', hvis du bor i København, Aarhus, Aalborg og Odense.
 • Zoom ind på kortet og find din vej. 
 • Du kan også se, hvor meget støj, der er om natten, eller hvordan støjen er, hvis du bor i etageejendom, her skal du blot klikke på 'Veje nat' eller 'Veje 4 m'.

Sådan er kortet lavet: Støjniveauet på kortet er lavet på baggrund af beregninger, og det anslåede støjniveau er derfor indikativt. Tallene er fra 2012, og der kan derfor være sket ændringer i støjniveauet siden, hvis der for eksempel er kommet nye trafikerede veje eller lavet støjdæmpere.