Jyder knokler videre trods skavanker, sjællændere får behandling

16x9
Sjællændere og københavnere, der har en sundhedsforsikring hos pensionsselskabet, bruger den markant mere end jyderne. Foto: Søren Bidstrup og Erik Refner / Scanpix

Flere end hver tredje i Region Sjælland har brugt sin sundhedsforsikring hos deres pensionsselskab i løbet af det seneste år.

"Jyden han er stærk og sej, københavneren han er svag og bleg."

Noget tyder på, at der er noget om netop den påstand. Sjællændere og københavnere benytter sig nemlig i højere grad af deres sundhedsforsikring hos pensionsselskabet end jyderne, viser en ny opgørelse, PFA Pension har lavet for TV 2 på baggrund af 200.000 danskeres sundhedsforsikring hos pensionsselskabet.

Så mange bruger deres sundhedsforsikring i din region

Tallene er udtryk for, hvor mange af de, der har en privat sundhedsforsikring hos PFA, der har brugt den det seneste år.

  • Region Hovedstaden: 32 procent
  • Region Sjælland: 37 procent
  • Region Nordjylland: 23,5 procent
  • Region Midtjylland: 25,5 procent
  • Region Syddanmark: 29 procent

Kilde: PFA Pension

Inden for det seneste år har 23,5 procent af nordjyderne således gjort brug af deres sundhedsforsikring. Det samme gælder for 37 procent af forsikringstagerne i Region Sjælland og 32 procent i Region Hovedstaden.

- Der er ingen tvivl om, at der er kulturforskelle på spil her. Selvom jyderne har skavanker og betaler til sådan en forsikring, så vil de ikke trække på den. For det første mener man ikke, det er nødvendigt, men tænker i stedet, at det går over af sig selv, siger professor i arbejdsmiljø og sundhedsfremme ved Syddansk Universitet Pernille Tanggaard Andersen.

- På Sjælland og i København er der en større social accept af, at man kan bruge den her forsikring, siger hun.

Men hun er overrasket over, at der er så stor forskel mellem regionerne Sjælland og Nordjylland, fordi de to landsdele ifølge hende ligner hinanden i forhold til hvilke erhverv, der er i områderne, og antallet af ufaglærte og faglærte i de to områder.

Sundhedsforsikring

Mange har en sundhedsforsikring via deres pensionsselskab.

En sundhedsforsikring eller en helbredssikring giver mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, speciallæger og på klinikker.

Det varierer, hvad sundhedsforsikringen dækker, alt efter hvilken aftale arbejdspladsen har med pensionsselskabet.

Man betaler for sundhedsforsikringen via sin pensionsordning.

Så mange bruger deres sundhedsforsikring i din region

Professor ved Center for Arbejdsmiljø ved Syddansk Universitet Henning Jørgensen peger ligeledes på kulturelle forskelle, når han skal forklare, hvorfor danskerne benytter deres forsikring hos pensionsselskabet så forskelligt.

- Der er forskel mellem landsdelene, i forhold til hvornår man føler, man er i en situation, hvor man skal bruge sin forsikring, og hvornår man skal have hjælp af andre. I Jylland klarer man sig selv længere, og der går længere tid, inden man sætter behandlingerne i gang via forsikringen i pensionsselskabet, siger han og peger på, at folk også har flere sygedage i de større byer end i Jylland som helhed.

Uddannelse og erhverv afgørende for skader

Undersøgelsen viser ligeledes, at der er forskelle på, hvilke symptomer og skader, danskerne henvender sig med i de forskellige regioner. I Region Hovedstaden henvender folk sig således med færre skader relateret til lænd og nakke end i landets øvrige regioner.

- Der er forskel i uddannelsesniveauet, og så er der mere industriarbejde uden for hovedstaden. Derfor er der også flere med gentagende arbejdsstillinger uden for København, siger professor Pernille Tanggaard Andersen.

Den tese bekræfter chefen for sundhed og skader i PFA, Lasse Jermiin, der har kigget dybt i tallene. Også han mener, at forskelle i kultur er årsagen til, hvorfor for eksempel nordjyder bruger deres forsikring langt mindre end folk fra Region Sjælland.

- Nordjyderne klarer den selv, de går lidt længere med det. De tænker, at det nok ikke er nødvendigt at gøre noget ved det, siger han og peger på, at funktionærerne som gruppe har den modsatte tendens.

- Selvom man skulle tro, at de her forsikringer vil blive brugt mindre af kontorarbejdende funktionærer end af industriarbejdere, fordi deres arbejde er mindre opslidende, så forholder det sig faktisk stik modsat. Funktionærerne taler nemlig sammen i frokostpausen om, hvad de kan bruge de her forsikringer til, siger Lasse Jermiin og uddyber:

- Det kan godt være, at smeden har ondt i hele kroppen, men han siger det ikke til nogen.

Derfor bliver muligheden for at få skader og skavanker behandlet heller ikke italesat for smeden.

Kvinder bruger forsikringen mest

Opgørelsen viser samtidig, at flere kvinder end mænd benytter sig af deres sundhedsforsikring hos PFA.

34 procent af kvinderne har benyttet sig af deres sundhedsforsikring i løbet af det seneste år, mens det gælder for 27,5 procent af mændene.

- Kvinder går til lægen og får taget hånd om deres sygdom. Mænd kommer ikke til lægen i tide, så de dør i stedet for. Det er en generel problemstilling, og det viser alle undersøgelser, siger professor i sundhedsfremme og arbejdsmiljø Pernille Tanggaard Andersen.